Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • OL-9

  Zaświadczenie OL-9

  Zaświadczenie o stanie zdrowia
  Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-10

  Wywiad zawodowy OL-10

  Wywiad zawodowy
  Aktualizacja formularza: 5 listopada 2021 r.

 • PEL-K

  PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

  Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS
  Aktualizacja formularza: 10 stycznia 2022 r.

 • PEL-Z

  PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

  Załącznik do pełnomocnictwa
  Aktualizacja formularza: 10 stycznia 2022 r.

 • PEL

  Pełnomocnictwo PEL

  Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  Aktualizacja formularza: 10 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ERZ

  Załącznik ERZ

  Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • UE-2

  Oświadczenie UE-2

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
  Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.

 • UE-1

  Oświadczenie UE-1

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

 • Z-15B

  Wniosek Z-15B

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
  Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EWG-W

  Formularz EWG-W

  Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
  Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r.