Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • EZP

  Wniosek EZP

  Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
  Aktualizacja formularza: 11 lipca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • AU-PL 5

  Prośba o informacje AU-PL 5

  Prośba o informacje - szczegóły dotyczące Twoich okresów stałego zamieszkania w Australii

 • A1

  Zaświadczenie A1

  Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

 • PR-4

  Wniosek PR-4

  Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
  Aktualizacja formularza: 16 kwietnia 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • CAN-PL-1-ANG

  Wniosek CAN-PL 1 (ANG)

  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-angielska)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USI

  Wniosek o interpretację

  Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • CAN-PL-1-FR

  Wniosek CAN-PL 1 (FR)

  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-francuska)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-8

  Wniosek RD-8

  Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUR

  Wniosek ZUR

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • UWU

  Wniosek UWU

  Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS