Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • RNW

  Wniosek RNW

  Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • renta socjalna

  Wniosek o rentę socjalną

  Wniosek o rentę socjalną Data aktualizacji: 14 lipca 2021 r.

 • EMZ

  Załącznik EMZ

  Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą
  Aktualizacja formularza: 6 listopada 2018 r.

 • Z-15A

  Wniosek Z-15A

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
  Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EZP

  Wniosek EZP

  Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
  Aktualizacja formularza: 11 lipca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • AU-PL 5

  Prośba o informacje AU-PL 5

  Prośba o informacje - szczegóły dotyczące Twoich okresów stałego zamieszkania w Australii

 • CAN-PL-1-FR

  Wniosek CAN-PL 1 (FR)

  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-francuska)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • CAN-PL-1-ANG

  Wniosek CAN-PL 1 (ANG)

  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-angielska)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-8

  Wniosek RD-8

  Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USI

  Wniosek o interpretację

  Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS