Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • USZ

  Wniosek USZ

  Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

 • UII

  Wniosek UII

  Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
  Aktualizacja formularza 26 października 2018 r.
  Zastąpił formularz ZUS-US-UII-01

 • UIU

  Wniosek UIU

  Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
  Aktualizacja formularza 26 października 2018 r
  Zastąpił formularz ZUS-US-UIU-01

 • MK-PL 10

  Wniosek MK-PL 10

  Wniosek o polską rentę rodzinną

 • ERK polsko-angielski

  Wniosek ERK polsko-angielski

  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • RON

  Oświadczenie RON

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • ROF

  Oświadczenie ROF

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r

 • RFI

  RFI

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPI-02

 • RFD

  RFD

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01

 • RPD

  Oświadczenie RPD

  Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie
  Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.