Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • PL-MK 10

  Wniosek PL-MK 10

  Wniosek o macedońską rentę rodzinną

 • MK-PL 9

  Wniosek MK-PL 9

  Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy

 • ER-13

  Wniosek ER-13

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
  Aktualizacja formularza: 21 czerwca 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USS

  Wniosek USS

  Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 12 kwietnia 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS RSA

  Formularz ZUS RSA

  Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

 • RSA

  Imienny raport miesięczny RSA

  Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

 • Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

  Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

  Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

 • PR-3

  Wniosek PR-3

  Wniosek o zwrot kosztów skierowania pracownika na badania
  Aktualizacja formularza: 30 listopada 2018 r.

 • PL-KR 5

  Wniosek PL-KR 5

  Wniosek o świadczenia koreańskie na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Republiką Korei a Rzecząpospolitą Polską

 • KR-PL 7

  Wniosek KR-PL 7

  Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego