Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERPO

  Wniosek ERPO

  Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2022 r.

 • ERN-P

  Wniosek ERN-P

  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
  Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EWG-M

  Wniosek EWG-M

  Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
  Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

 • ERP-8

  Zeznanie świadka ERP-8

  Zeznanie świadka
  Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.

 • ZUS ZZP

  Zgłoszenie ZUS ZZP

  Zgłoszenie zapytania płatnika

 • EWG-P

  Wniosek EWG-P

  Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
  Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

 • ERP-9

  Oświadczenie ERP-9

  Oświadczenie o braku dokumentów
  Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

 • DKW

  Wniosek DKW

  Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • ENS

  Wniosek ENS

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
  Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-16

  Oświadczenie EPD-16

  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem
  Aktualizacja formularza: 1 lipca 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS