Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • PL-AU 3

  Wniosek PL-AU 3

  WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ O POLSKĄ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY / REQUEST FOR POLISH OLD AGE PENSION FOR POLISH DISABILITY PENSION

 • EWG-O

  Oświadczenie EWG-O

  Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny
  Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

 • EZZ

  Wniosek EZZ

  Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PL-USA 10

  Wniosek ZUS/PL-USA 10

  Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego / Request for paytment of polish brutal allowance - PL/USA 10

 • PL-AU 4

  Wniosek ZUS PL-AU 4

  WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ / REQUEST FOR POLISH SURVIVORS’ PENSION

 • US-15

  Wniosek US-15

  Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS ZIUA

  Formularz ZUS ZIUA

  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS ZSWA

  Formularz ZUS ZSWA

  Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 • ZUS-US-OPW-01

  Oświadczenie ZUS-US-OPW-01

  Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS ZFA

  Formularz ZUS ZFA

  Zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej