Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

  Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

  Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

 • KR-PL 5A

  Opinia KR-PL 5A

  Opinia lekarska

 • PL AU 1

  Zaświadczenie PL AU 1

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią

 • EUZ

  Wniosek EUZ

  Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców
  Aktualizacja formularza: 2 lutego 2022 r.
  Informacja do wniosku EUZ (pdf 185kb)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • US-36

  Wniosek US-36

  Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
  Aktualizacja formularza: 24 maja 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PR-5

  Wniosek PR-5

  Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego
  Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2022 r.

 • EKL

  Wniosek EKL

  Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

 • EPD-18

  Wniosek EPD-18

  Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
  Aktualizacja formularza: 11 lutego 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-17

  Wniosek EPD-17

  Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
  Aktualizacja formularza: 13 grudnia 2021 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • US-38

  Wniosek US-38

  Wniosek o zaświadczenie E 101 - pracownik delegowany - US-38
  Aktualizacja formularza: 20 marca 2019 r.