Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • US-38

  Wniosek US-38

  Wniosek o zaświadczenie E 101 - pracownik delegowany - US-38
  Aktualizacja formularza: 20 marca 2019 r.

 • ZAS-38

  Zaświadczenie ZAS-38

  Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat
  Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-7

  Zaświadczenie ZAS-7

  Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową
  Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-23

  Wniosek ZAS-23

  Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-36

  Oświadczenie ZAS-36

  Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
  Aktualizacja formularza: 9 lutego 2022 r.

 • PL-KR 1

  Zaświadczenie PL-KR 1

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PL-RM 101

  Zaświadczenie PL-RM 101

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PL-CAN01

  Zaświadczenie PL-CAN01

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • E 101

  Zaświadczenie E 101

  Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

 • ZAO

  Wniosek ZAO

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS