Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZAS-15

  Zaświadczenie ZAS-15

  Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.

 • ZAO

  Wniosek ZAO

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-33

  Oświadczenie ZAS-33

  Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZPW

  Wniosek ZPW

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
  Aktualizacja formularza: 26 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-24

  Zaświadczenie ZAS-24

  Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego
  Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PL-USA 1

  Zaświadczenie PL-USA 1

  Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OK-EKS

  Wniosek OK-EKS

  Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EKS
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS EER-13

  Wniosek ZUS EER-13

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

 • RD-3

  Wniosek RD-3

  Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • UWZ

  Wniosek UWZ

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS