Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERN

  Wniosek ERN

  Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
  Aktualizacja formularza: 20 października 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ERSU

  Wniosek ERSU

  Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
  Aktualizacja formularza 14 lutego 2022 r.

 • ERU

  Oświadczenie ERU

  Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.
  Aktualizacja formularza 8 lipca 2022 r.

 • ZAS-55

  Wnioski ZAS-55

  Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3

  Zaświadczenie Z-3

  Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS_53

  Wniosek ZAS-53

  Wniosek o zasiłek chorobowy
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3b

  Zaświadczenie Z-3b

  Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAM

  Wniosek ZAM

  Wniosek o zasiłek macierzyński
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3a

  Zaświadczenie Z-3a

  Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-10

  Oświadczenie Z-10

  Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
  Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS