Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ENSK

  Wniosek ENSK

  Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
  Aktualizacja formularza: 30 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ER-SWA

  Wniosek ER-SWA

  Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Aktualizacja formularza do pobrania: 30 listopada 2023 r.

 • ERU

  Oświadczenie ERU

  Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
  Aktualizacja formularza 30 listopada 2023 r.

 • ERN-P

  Wniosek ERN-P

  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
  Aktualizacja formularza: 29 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ESUN

  Wniosek ESUN

  Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  Aktualizacja 29 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3b

  Zaświadczenie Z-3b

  Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 27 listopada 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-10

  Oświadczenie Z-10

  Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
  Aktualizacja formularza 27 listopada 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAO

  Wniosek ZAO

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-12

  Zaświadczenie ZAS-12

  Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.

 • ZAS-15

  Zaświadczenie ZAS-15

  Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.