Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZAS-15

  Zaświadczenie ZAS-15

  Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.

 • ZAS-12

  Zaświadczenie ZAS-12

  Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
  Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.

 • ZAS-24

  Zaświadczenie ZAS-24

  Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego
  Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OK-EKS

  Wniosek OK-EKS

  Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EKS
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS EER-13

  Wniosek ZUS EER-13

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

 • URU

  Reklamacja URU

  Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 26 lutego 2019 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • UWZ

  Wniosek UWZ

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-9

  Wniosek RD-9

  Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
  Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-3

  Wniosek OL-3

  Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-2

  Oświadczenie RD-2

  Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS