Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • OK-EKS

  Wniosek OK-EKS

  Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EKS
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS EER-13

  Wniosek ZUS EER-13

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

 • UWZ

  Wniosek UWZ

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • URU

  Reklamacja URU

  Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 26 lutego 2019 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-3

  Wniosek RD-3

  Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-9

  Wniosek RD-9

  Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
  Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-3

  Wniosek OL-3

  Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-62

  Wniosek ZAS-62

  Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-U

  Wniosek RZS-U

  Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
  Aktualizacja formularza wydruku: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-U
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RRP

  Wniosek RRP

  Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS