Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • US-13

  Wniosek US-13

  Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
  Aktualizacja formularza: 22 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-4

  Sprzeciw OL-4

  Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • US-7

  Wniosek US-7

  Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-U

  Wniosek RZS-U

  Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
  Aktualizacja formularza wydruku: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-U
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-P

  Wniosek RZS-P

  Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
  Aktualizacja formularza DO WYDRUKU: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-P
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RRP

  Wniosek RRP

  Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-62

  Wniosek ZAS-62

  Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-64

  Wniosek ZAS-64

  Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
  Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-59

  Wniosek ZAS-59

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
  Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-26

  Oświadczenie ZAS-26

  Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
  Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS