Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERO

  Oświadczenie ERO

  Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
  Aktualizacja formularza 07.02.2022 r.

 • ZUS RCA cz. II

  Raport ZUS RCA cz. II

  Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.
  Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

 • ESOC-Z

  Zgoda ESOC-Z

  Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia - w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

 • ESUN

  Wniosek ESUN

  Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  Aktualizacja 27 września 2021 r.
  Informacja do wniosku ESUN (pdf 180kb)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PEL-O

  Wniosek PEL-O

  Odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  Aktualizacja formularza: 10 stycznia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPOZ

  Wniosek EPOZ

  Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą
  Publikacja formularza: 17 lipca 2019 r.

 • ERL

  Wniosek ERL

  Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty
  Aktualizacja formularza: 22 lipca 2021 r.

 • US-6

  Wniosek US-6

  Wniosek o zaświadczenie W/NOR
  Zastąpił formularz US-WNO-01
  Aktualizacja formularza: 13 maja 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Z-3

  Zaświadczenie płatnika składek Z-3

  Zaświadczenie płatnika składek
  Aktualizacja formularza: 16 kwietnia 2019 r.

 • RKR

  Wniosek RKR

  Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.