Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • RKU

  Wniosek RKU

  Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.

 • RSR

  Wniosek RSR

  Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  Aktualizacja formularza 7 kwietnia 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • REU

  Wniosek REU

  Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

 • REM

  Wniosek REM

  Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.

 • REZ

  Wniosek REZ

  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.

 • ROK

  Oświadczenie ROK

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.

 • ROP

  Oświadczenie ROP

  Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.

 • Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 26.06.2020 r.

 • ZUS OSW

  Oświadczenie ZUS OSW

  Oświadczenie z zamiarze przekazania raportów informacyjnych
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS RIA

  Raport ZUS RIA

  Raport informacyjny
  Aktualizacja 14.05.2021 r.