Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERR-W

  Wniosek ERR-W

  Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
  Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZUS ZZA

  Formularz ZUS ZZA

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

 • ZUS ZUA

  Formularz ZUS ZUA

  Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.

 • ZUS ZCNA

  Formularz ZUS ZCNA

  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS ZPA

  Formularz ZUS ZPA

  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • RUD

  Zgłoszenie umowy o dzieło

  Zgłoszenie umowy o dzieło - do wypełnienia i wydruku.
  Aktualizacja 14 maja 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-13

  Wniosek OL-13

  Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej
  Publikacja formularza: 30 listopada 2020 r.

 • ZUS RCA cz. II

  Raport ZUS RCA cz. II

  Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.
  Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

 • ESOC-Z

  Zgoda ESOC-Z

  Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia - w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

 • US-6

  Wniosek US-6

  Wniosek o zaświadczenie W/NOR
  Zastąpił formularz US-WNO-01
  Aktualizacja formularza: 13 maja 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS