Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • USI

  Wniosek o interpretację

  Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RKR

  Wniosek RKR

  Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • RKU

  Wniosek RKU

  Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • RSR

  Wniosek RSR

  Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • REU

  Wniosek REU

  Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

 • REM

  Wniosek REM

  Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • REZ

  Wniosek REZ

  Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROK

  Oświadczenie ROK

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROP

  Oświadczenie ROP

  Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 26.06.2020 r.