Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ZUS DRA cz. II

  Deklaracja ZUS DRA cz. II

  Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie.
  Służy do wykazania podstawy wymiaru składek, która obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku, wyliczonej od średniomiesięcznego dochodu za poprzedni rok kalendarzowy (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania).

 • ZUS RPA

  Raport ZUS RPA

  Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej
  Formularz obowiązuje od 1.01.2019 r.

 • ZUS OSW

  Oświadczenie ZUS OSW

  Oświadczenie z zamiarze przekazania raportów informacyjnych
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ZUS RIA

  Raport ZUS RIA

  Raport informacyjny
  Aktualizacja 14.05.2021 r.

 • ERK polsko-angielski

  Wniosek ERK polsko-angielski

  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • DKW

  Wniosek DKW

  Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Formularz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja 26.06.2020 r.

 • Rapport medical - fr

  Rapport lekarski (Rapport medical)

  Raport lekarski. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • QC-PL-5

  Wniosek QC-PL 5

  Wniosek o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.

 • QC-PL-4

  Wniosek QC-PL 4

  Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego. Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu.