Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • UE-2

  Oświadczenie UE-2

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
  Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.

 • UE-1

  Oświadczenie UE-1

  Oświadczenie/zmiana oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

 • EWS

  Wniosek EWS

  Wycofanie wniosku
  Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

 • ERP-70

  Zaświadczenie ERP-70

  Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

 • RAW

  Wniosek RAW

  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • RAB

  Wniosek RAB

  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • ROW

  Oświadczenie ROW

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • RNW

  Wniosek RNW

  Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • EMZ

  Załącznik EMZ

  Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą
  Aktualizacja formularza: 6 listopada 2018 r.

 • AU-PL 5

  Prośba o informacje AU-PL 5

  Prośba o informacje - szczegóły dotyczące Twoich okresów stałego zamieszkania w Australii