Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • CAN-PL-1-FR

  Wniosek CAN-PL 1 (FR)

  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-francuska)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • CAN-PL-1-ANG

  Wniosek CAN-PL 1 (ANG)

  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-angielska)
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • PR-4

  Wniosek PR-4

  Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
  Aktualizacja formularza: 16 kwietnia 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-8

  Wniosek RD-8

  Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
  Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • UWU

  Wniosek UWU

  Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • USZ

  Wniosek USZ

  Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
  Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

 • UIU

  Wniosek UIU

  Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
  Aktualizacja formularza 26 października 2018 r
  Zastąpił formularz ZUS-US-UIU-01

 • MK-PL 10

  Wniosek MK-PL 10

  Wniosek o polską rentę rodzinną

 • RON

  Oświadczenie RON

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • ROF

  Oświadczenie ROF

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r