Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ENS

  Wniosek ENS

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
  Aktualizacja formularza: 08 stycznia 2024 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-17

  Wniosek EPD-17

  Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
  Aktualizacja formularza: 8 stycznia 2024 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-18

  Wniosek EPD-18

  Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

  Aktualizacja formularza 8 stycznia 2024 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • ERRD

  Wniosek ERRD

  Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
  Aktualizacja formularza: 4 stycznia 2024 r.

 • EPD-16

  Oświadczenie EPD-16

  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem.
  Aktualizacja formularza: 4 stycznia 2024 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • OL-2

  Wniosek OL-2

  Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
  Aktualizacja formularza: 21 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EROP

  Oświadczenie EROP

  Oświadczenie o osiąganiu przychodu
  Aktualizacja formularza: 20 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EOC/AC

  Wniosek EOC/AC

  Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC)
  Aktualizacja formularza: 8 grudnia 2023 r.

 • EKL

  Wniosek EKL

  Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
  Aktualizacja formularza: 8 grudnia 2023 r.

 • ERK

  Wniosek ERK

  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
  Aktualizacja formularza: 05 grudnia 2023 r.