Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ER-13

  Wniosek ER-13

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
  Aktualizacja formularza: 4 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EUZ

  Wniosek EUZ

  Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorców
  Aktualizacja formularza: 1 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EDP

  Wniosek EDP

  Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
  Wypełnij ten wniosek, jeśli masz prawo do emerytury lub renty i starasz się o dodatek pielęgnacyjny
  data aktualizacji: 1 grudnia 2023 r.

 • ESP

  Wniosek ESP

  Wniosek o świadczenie przedemerytalne
  Aktualizacja formularza: 1 grudnia 2023 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EWYP

  Zawiadomienie EWYP

  Zawiadomienie o wypadku
  Aktualizacja formularza: 1 grudnia 2023 r.

 • OL-FZLA

  Wniosek OL-FZLA

  Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  Aktualizacja formularza: 1 grudnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ESWK

  Wniosek ESWK

  Świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.
  Aktualizacja formularza 1 grudnia 2023 r.

 • ENSK

  Wniosek ENSK

  Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
  Aktualizacja formularza: 30 listopada 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ERU

  Oświadczenie ERU

  Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
  Aktualizacja formularza 30 listopada 2023 r.

 • ER-SWA

  Wniosek ER-SWA

  Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Aktualizacja formularza do pobrania: 30 listopada 2023 r.