Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • URU

  Reklamacja URU

  Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 26 lutego 2019 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-9

  Wniosek RD-9

  Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
  Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-3

  Wniosek RD-3

  Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • OL-4

  Sprzeciw OL-4

  Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
  Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-U

  Wniosek RZS-U

  Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
  Aktualizacja formularza wydruku: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-U
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • US-7

  Wniosek US-7

  Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
  Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • US-13

  Wniosek US-13

  Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
  Aktualizacja formularza: 22 stycznia 2019 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-P

  Wniosek RZS-P

  Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
  Aktualizacja formularza DO WYDRUKU: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-P
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RRP

  Wniosek RRP

  Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RWN

  Wniosek RWN

  Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  Aktualizacja formularza: 7 marca 2019 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EWN
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS