Ścieżka nawigacji

Wszystkie Wzory Dokumentów

Wszystkie Wzory Dokumentów

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • EPD-20

  Oświadczenie EPD-20

  Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

  Aktualizacja formularza 27 lipca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EZS

  Wniosek EZS

  Wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia
  Publikacja formularza: 30 czerwca 2023 r.

 • PEL-O

  Wniosek PEL-O

  Odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  Aktualizacja formularza: 16 czerwca 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • renta socjalna

  Wniosek o rentę socjalną

  Wniosek o rentę socjalną
  Data aktualizacji: 24 maja 2023 r.

 • ERR-KN

  Wniosek ERR-KN

  Wniosek o przedłużenie prawa do renty rodzinnej w związku z kontynuacją nauki
  aktualizacja formularza 15 maja 2023 r.

 • ZUS RCA

  Formularz ZUS RCA

  Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
  Aktualizacja formularza 28 kwietnia 2023 r.

 • ZUS DRA

  Formularz ZUS DRA

  Deklaracja rozliczeniowa
  Aktualizacja formularza 28 kwietnia 2023 r.

 • Z-3a

  Zaświadczenie Z-3a

  Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
  Aktualizacja formularza 26 kwietnia 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-53

  Wniosek ZAS-53

  Wniosek o zasiłek chorobowy
  Aktualizacja formularza 26 kwietnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-24

  Zaświadczenie ZAS-24

  Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego
  Aktualizacja formularza: 26 kwietnia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS