Ścieżka nawigacji

Aktualności

Przetarg na usługi pocztowe dla ZUS wkracza w decydującą fazę

W dniu 19.08.2014 r. w Centrali ZUS w Warszawie otworzono oferty złożone przez dwa podmioty.  Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła ofertę opiewającą na 222.439.266,40 zł brutto. Drugim podmiotem jest Poczta Polska S.A., która zaoferowała cenę  brutto: 209.762.934,15 zł. Aktualnie trwają prace komisji w zakresie weryfikacji treści złożonych ofert. Nie dokonano jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wcześniej Krajowa Izba Odwoławcza  (w dniu 17.07.2014 r.) oddaliła odwołanie wniesione przez InPost Sp. z o.o. na zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.