ZUS nadal udziela wsparcia

Profesor Gertruda Uścińska uczestniczyła w sesji inauguracyjnej XXVIII edycji Welconomy Forum w Toruniu. Tematem panelu był wpływ pandemii na zmiany gospodarczo-społeczne w kraju i na świecie. W sesji wzięli także udział: Paweł Borys – prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK– Kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Artur Martyniuk – prezes Zarządu Polregio, Małgorzata Oleszczuk – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Sesję moderował prof. dr hab. Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk.

Welconomy Forum w Toruniu - sesja inauguracyjna. paneliści siedzą w rzędzie na tle ekranu. 6 panelistów i i porwadzący, na ekranie okrągłe zdjęcia panelistów i tytuł sesji

Prezes ZUS zwróciła uwagę, że czas pandemii to szczególny czas. „Początek pandemii to była dla nas nowa rzeczywistość, która wymagała od nas zarządzających, szczególnych środków, szczególnego dostosowania się” - podkreśliła.

Jej zdaniem, reformy przeprowadzone przed ogłoszeniem pandemii pomogły lepiej zarządzać państwem. „Gdyby nie elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA trudno byłoby nam zarządzać zwolnieniami. W marcu 2020 zanotowaliśmy rekord - wystawiono ponad 3 mld e-ZLA" - zaznaczyła profesor Uścińska.

Przypomniała, że ZUS nadal udziela wsparcia przedsiębiorstwom, które ucierpiały z powodu Covid-19. „Udzieliliśmy wsparcia na około 37 mld złotych. Tylko zwolnienie z opłacania składek opiewa na ponad 15 mld złotych. Wypłaciliśmy ponad 6 mld zł w ramach świadczenia postojowego" - dodała prezes ZUS.