Ścieżka nawigacji

ZUS negocjuje umowy - odpowiedź na artykuł na portalu naTemat.pl pt. "Odmówił sprzątania ZUS-u, bo urzędnicy nie chcieli zaakceptować podwyżek i ozusowania umów sprzątaczy. Kara 800 tys. zł"

ZUS negocjuje umowy - odpowiedź na artykuł na portalu naTemat.pl pt. "Odmówił sprzątania ZUS-u, bo urzędnicy nie chcieli zaakceptować podwyżek i ozusowania umów sprzątaczy. Kara 800 tys. zł"

Zaprzeczam tezom stawianym przez przedsiębiorcę, kryjącego się pod imieniem Rafał, w tekście "Odmówił sprzątania ZUS-u, bo urzędnicy nie chcieli zaakceptować podwyżek i ozusowania umów sprzątaczy. Kara 800 tys. zł", zamieszczonym na portalu naTemat.pl 17 lipca 2016 r. Nie jest prawdą jakoby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie interesowały kwestie wyższych kosztów ponoszonych przez firmy sprzątające z racji tzw. "ozusowania" umów osób sprzątających, czy wzrost wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w kraju.

Wbrew sugestiom przedsiębiorcy, ZUS nie uchyla się od negocjacji umów w związku z koniecznością poniesienia wyższych kosztów wynagrodzeń pracowników sprzątających budynki placówek Zakładu. Zaprzeczam jakoby ZUS nie reagował na prośby firm o renegocjacje kontraktów. Interesuje nas nie tylko kwota jaką suma summarum płacimy wykonawcy, ale także standard zatrudnienia pracowników u wykonawcy i płacone im wynagrodzenie. Niestety przedsiębiorca, który w tekście nawet nie chciał zaprezentować swoich pełnych danych, wprowadza czytelników w błąd.

Zakład podjął negocjacje umów z firmą pana Rafała. W przypadku oddziału w Olsztynie pan Rafał otrzymał już nawet aneks do podpisu. Niestety aneks nie został finalnie podpisany. W przypadku oddziału w Płocku przedsiębiorca otrzymał propozycje nowych stawek dla pracowników. Niestety na propozycje nie odpowiedział. Z kolei oddziały ZUS w Elblągu i Białymstoku poprosiły przedsiębiorcę o przedstawienie do negocjacji umów z pracownikami, które to umowy rodziły wyższe koszty dla firmy. Przedsiębiorca wskazanych dokumentów nie dostarczył. Tym samym firma pana Rafała sama postawiła się poza kontraktem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co dla nas jest sprawą dalece niezrozumiałą. Rodzi to również dla nas obowiązek obarczenia przedsiębiorcy karą za zerwanie umowy i konieczność wyboru nowej firmy sprzątającej.