Ścieżka nawigacji

Formularz rejestracyjny na seminarium

Formularz rejestracyjny na seminarium

Zapraszamy do udziału w seminarium
„Przetwarzanie danych przez ZUS i płatników składek w związku z realizacją ustawowych obowiązków. Praktyczne aspekty”

Seminarium odbędzie się 19 czerwca 2024 r. we Wrocławiu,
w godz. 10.00 - 14:00

Rejestracja uczestników na seminarium rozpoczyna się od godz. 9.30.

Miejsce wydarzenia: Oddział ZUS we Wrocławiu, ul. Pretficza 11

ZAPISY NA SEMIANRIUM ZAKOŃCZONE

Program seminarium (pdf 884 kb).

Przetwarzanie danych osobowych

Aby wziąć udział w seminarium, konieczna jest zgoda na wykorzystywanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e‑mail, stanowiska, numeru telefonu, miejsca pracy. Administratorem danych osobowych będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dane będą wykorzystane zgodnie z RODO​​​​​​​, wyłącznie w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w seminarium. Wysłanie zgłoszenia na seminarium z danymi osobowymi na wskazany adres e-mail oznacza taką zgodę. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które było przeprowadzone na podstawie zgody, zanim zgoda ta została wycofana.

Klauzula Informacyjna dla uczestników seminarium (dcox 21 kb).

Przypisy

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Formularz

Seminarium - Przetwarzanie danych ZUS