UWAGA!

Od 22 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.  pełnione  przez Dyrektora oddziału lub zastępcę dyrektora oddziału dyżury  w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki odbywać się będą do godz. 17.00.

reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS II Oddział w Warszawie

Dane kontaktowe

03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25

Dyrektor Oddziału: Beata Pawlińska-Wiak

Zasięg terytorialny:

Miasto: Warszawa - dzielnice: Praga-Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

„Uwaga! Od 4 maja 2020 r. do 11 lutego 2022 r., na czas modernizacji budynku Inspektoratu ZUS Warszawa-Praga Północ przy ul. 11 Listopada 15a, obsługa klientów płatników składek i ubezpieczonych zostaje przeniesiona z inspektoratu do II Oddziału ZUS w Warszawie.”

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: poniedziałki 15:30-17:00 w okresie 22.11.2021 r. do 31.03.2022 r. czwartki 11.00-14.00

Kierownik Inspektoratu/ Z-ca Kierownika Inspektoratu/Kierownik Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: poniedziałek 15.30-17.00 wtorek-piątek 12.00-14.00


Kontakt z COT

(22) 560 16 00

z telefonów stacjonarnych i komórkowych

ikonka wózka 
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością
ruchu w placówkach ZUS