reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Bydgoszczy

Dane kontaktowe

85-224 Bydgoszcz, ul.Świętej Trójcy 33 (adres do korespondencji)
85-124 Bydgoszcz ul. M.Konopnickiej 18 a

Dyrektor Oddziału: Mariusz Jaroniewski

Obsługa prasowa: Krystyna Michałek

Zasięg terytorialny:

Miasto: Bydgoszcz (z wyłączeniem osiedli obsługiwanych przez I/Bydgoszcz)

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Klientów obsługujemy przy ul. Świętej Trójcy 33 i ul. Konopnickiej 18a.

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

(ul. Świętej Trójcy 33 i ul. Konopnickiej 18a)

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

86-010 Koronowo ul. Pomianowskiego 1 Urząd Miasta w Koronowie

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek: 8.00-18.00 Od 21 października 2020 r. nieczynny!

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00 Od 21 października 2020 r. nieczynny!

88-300 Mogilno ul. Ogrodowa 10 Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: W poniedziałki w godzinach od 15.00 do 18.00, w czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00.

Kierownik Inspektoratu, Kierownik Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach 8.00-15.00


* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.

 

Kontakt z COT

(22) 560 16 00

z telefonów stacjonarnych i komórkowych

 

ikonka wózka 
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością
ruchu w placówkach ZUS