Obniżony wiek emerytalny

Obniżony wiek emerytalny

Wiek, określony w art. 184 , niższy niż powszechnie obowiązujący wiek emerytalny:

  • wskazany w art. 32 ustawy emerytalnej, tj. niższy niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

  • wskazany w art. 33 ustawy emerytalnej, a więc przewidziany dla ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej,

  • wskazany w art. 39 ustawy emerytalnej, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzna (podlegający obniżeniu z tytułu co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust.1 i ust. 1 pkt 4 i 5),

  • wskazany w art. 40 ustawy emerytalnej, a więc przewidziany dla pracowników kolejowych, wynoszący dla kobiet 55 lat i dla mężczyzn 60 lat.