Osoba uprawniona do świadczenia

Osoba uprawniona do świadczenia

Osoba uprawniona do świadczenia – osoba, która pobiera emeryturę, rentę (z wyłączeniem renty socjalnej), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub osoba, która złożyła wniosek o świadczenie, lecz z uwagi na zgon nie pobrała świadczeń bądź jednorazowego odszkodowania.