Dzień Seniora 2018

plakat Dzień Seniora 2018

ulotka do pobrania (pdf 5,4 mb)

Wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane będą m.in. w placówkach ZUS, urzędach miast, gmin oraz lokalnych domach kultury.

 • porady emerytalne specjalistów z ZUS
 • porady ekspertów z instytucji partnerskich
 • materiały informacyjne

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram wydarzeń.

Przeczytaj najnowszy numer magazynu ZUS dla Seniora - nr 2/2018 (pdf 997 kb).   

Wszystkie numery magazynu „ZUS dla Seniora znajdziesz w bibliotece ZUS.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Białymstoku

  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Siedziba Oddziału w Białymstoku ul. Młynowa 29, Budynek A, sala 123.
  • Harmonogram:
   • 10:00 do 10:15 powitanie
   • 10:15 do 11:00 prelekcja prowadzona przez lekarza z poradni geriatrycznej
   • 11:00 do 11:45 prelekcja przedstawiciela z Policji na temat bezpieczeństwa Seniorów
   • 11:45 do 12:15 prelekcja przedstawiciela Rzecznika Miejskiego Konsumentów - przestroga Seniorów przed zawieraniem umów zakupowych
   • 12:15 do 13:15 występ Chóru Belkanto
   • 13:00 do 14:00 poczęstunek, dyskusja oraz możliwość skorzystanie z porad zaproszonych ekspertów.
  • Zaproszone instytucje: NFZ, PFRON, PZERiI, Bank Pocztowy, Banki Spółdzielcze, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejski Rzecznik Konsumentów, Komenda Miejska Policji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Bielsku-Białej

  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 10.
  • Harmonogram - część wykładowa:
   • 10:00-10:05 przywitanie gości przez przedstawicieli O/ZUS i PZERiI
   • 10:05-10:35 prelekcja Powiatowego Rzecznika Konsumentów „Seniorze uważaj na zawierane umowy"
   • 10:35-11:05 prelekcja Komendy Miejskiej Policji „Bezpieczny senior, zagrożenia, zasady bezpiecznego zachowania"
   • 11:05-11:40 prelekcja Ratownika Stowarzyszenia Ratowniczego RESCUE „Zasady udzielania pierwszej pomocy"
   • 11:40-12:10 prelekcja ZUS „Zmiany w rentach ZUS. Jak podwyższyć emeryturę"
   • 12:10-12:25 sentymentalna podróż… Historia udziału w Powstaniu Warszawskim doc. dr inż. Andrzeja Kowalskiego emerytowanego wykładowcy ATH.
  • Harmonogram - część artystyczna:
   • 12:30-13:30 Przedstawienie „Zjazd absolwentów” Grupa Teatralna PANACEUM - Akademia Seniora
   • 13:30-13:45 Monolog aktora Zbigniewa Grzesiaka - Akademia Seniora
   • 13:45-14:00 Taniec „Piękne Panie w Obiektywie" - Akademia Seniora.
  • Stanowiska eksperckie w godz. 10:00-14:00:
   • ZUS, PZERiI, PFRON, UOKiK, NFZ, Urząd Miejski w B-B, Rada Seniora, Stowarzyszenie Akademia Seniora, Bank Pocztowy
   • Bezpłatne komputerowe badanie wzroku: Salon Optyczno-Okulistyczny  (bony zniżkowe na okulary dla seniorów).
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, PFRON, UOKiK, NFZ, Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta B-B, Rada Seniora, Stowarzyszenie Akademia Seniora, Uniwersytet III Wieku, Bank Pocztowy, Stowarzyszenie Ratownictwa RESCUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Biłgoraju

  • 26 października od godz. 12:00.
  • Miejsce: Biłgorajskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 103.
  • Wydarzenia:
   • wykład przedstawiciela ZUS – „ZUS dla Seniora”: waloryzacja emerytur i rent, czy emeryci i renciści mogą dorabiać, od czego zależy wysokość emerytury, bezpieczeństwo seniora
   • wykład przedstawiciela KPP Policji w Biłgoraju „Bezpieczny Senior"
   • prelekcja Urzędu Pocztowego/Banku Pocztowego „Aktywny Nestor"
   • występy artystyczne: Klubu Seniora "Złoty Wiek", Klubu Seniora "Złota Jesień", Uniwersytetu Trzeciego Wieku
   • bezpłatny pomiar glukozy oraz ciśnienia krwi
   • stoisko informacyjne ZUS
   • stoisko promujące ofertę Banku Pocztowego.
  • Zaproszone instytucje: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora „Złota Jesień", Klub Seniora „Złoty Wiek", Bank Pocztowy, Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Biłgoraju.
  • 26 października od godz. 10:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 8a.
  • Wydarzenia:
   • zasady dofinansowania sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, darmowe leki, sanatoria
   • wyjaśnienie metod działania oszustów
   • poradnictwo z zakresu zasad dofinansowania z PFRON
   • edukacja w zakresie sprzedaży w domu, poza siedzibą firmy i sprzedaży usług medycznych
   • zasady podwyższania świadczeń - wykład ZUS.
  • Zaproszone instytucje: NFZ, Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hrubieszowie.
  • 26 października od godz. 11:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8.
  • Wydarzenia:
   • prelekcja kierownika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych na temat waloryzacji rent i emerytur
   • przedstawienie pt. „Staropolskie wesele - obrzędy i przyśpiewki weselne"
   • poczęstunek
   • darmowy pomiar ciśnienia, poziomu cukru, cholesterolu oraz badanie profilaktyczne osteoporozy.
  • Zaproszone instytucje: grupa teatralno-muzyczna „Swojska Nuta" - we współpracy z urzędem Gminy z Rejowca Fabrycznego, NZOZ Chełm.
  • 26 października od godz. 10:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 6.
  • Wydarzenia:
   • prelekcja nt. ulg podatkowych
   • prelekcja nt. pomocy Seniorom oferowanej przez PCPR
   • prelekcja nt. pomocy Seniorom oferowanej przez MOPS
   • przerwa kawowa
   • zaprezentowanie Gościom produktów Oferowanych przez Bank Pocztowy
   • prezentacja nt. zagrożeń, metod działania oszustów i metody zapobiegania oszustwom
   • porady ZUS w zakresie możliwości przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych.
  • Zaproszone instytucje: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Bank Pocztowy, Policja.
  • 5 listopada od godz. 11:00.
  • Miejsce: Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Akademicka 8.
  • Wydarzenia:
   • oferta Banku Pocztowego oraz prezentacja jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych
   • prezentacja Platformy Usług Elektronicznych dla Seniora.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Bydgoszczy

  • 14 października w godz. 14:00-18:00.
  • Miejsce: Nakielski Ośrodek Kultury, aleja Mickiewicza 3.
  • Harmonogram:
   • 14:30-14:50 występ chóru Soli Deo,
   • 14:50-15:20 oficjalne otwarcie, przywitanie i przedstawienie gości: ZUS, PZEiR, Nakielskiego Ośrodka Kultury, Burmistrz Nakła nad Notecią, NFZ, SANEPID, prezentacja stanowisk konsultacyjnych
   • 15:20-15:35 wykład „ZUS dla Seniora"
   • 15:40-16:00 Policja - pogadanka Bezpieczny Senior
   • 16:00-16:50 występy artystyczne dzieci dla Seniorów
   • 16:50-17:15 występ Koła Gospodyń Wiejskich - kabaret
   • 17:15-18:00 zakończenie i podziękowanie oraz poczęstunek dla gości
   • 14:00-18:00 otwarcie punktów konsultacyjnych.
  • Zaproszone instytucje: Burmistrz Nakła nad Notecią, PZERiI, Policja, NFZ, MGOPS, SANEPID, Koło Gospodyń Wiejskich, Straż Pożarna.
  • 24 października w godz. 13:00-15:00.
  • Miejsce: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139.
  • Harmonogram:
   • 13:00-13:15 powitanie gości. Prezentacja stanowisk informacyjnych
   • 13:15-13:45 wykład Policji „Bezpieczny Senior”
   • 13.45-14.10 pogadanka z dietetykiem na temat zdrowego żywienia
   • 14.10-14.40 wykład ZUS
   • 14.40-15.00 występ zespołu dziecięcego
   • 15.00 zakończenie i podziękowania
   • 13.45 drobny poczęstunek.
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, Policja, Klub Seniora „Kociewiacy".
  • 25 października w godz. 11:00-14:40.
  • Miejsce: Dom Kultury w Żninie, ul. Pocztowa 15.
  • Harmonogram:
   • 11:00-11:10 powitanie gości przez przedstawiciela ZUS oraz Związku Emerytów i Rencistów w Żninie oraz prezentacja stoisk: Urząd Skarbowy w Żninie, Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, Bank Pocztowy, Natur House
   • 11:10-11:30 wykład Policji "Bezpieczny Senior"
   • 11:30-11:50 wykład Powiatowego Rzecznika Konsumentów
   • 11:50-12:10 wykład Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – formy pomocy dla osób z niepełnosprawnością
   • 12:10-12:30 przerwa i drobny poczęstunek
   • 12:30-13:00 koncert fortepianowy i prezentacja dokonań artystycznych Damiana Leśniewskiego
   • 13:00-13:30 wykład „Elektroniczna forma rozliczania dochodów” - Urząd Skarbowy Żnin
   • 13:30-13:50 zdrowe żywienie – wykład dietetyka Natur House
   • 13:50-14:10 promocja konta bankowego Aktywny Nestor – Bank Pocztowy
   • 14:10-14:40 wykład ZUS
   • 14:40 zakończenie i podziękowanie.
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, Powiatowy Rzecznik Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Urząd Skarbowy w Żninie, Bank Pocztowy, przedstawiciel Natur House, Policja.
  • 26 października w godz. 11:00-14:00.
  • Miejsce: Inowrocław, Klub Osiedlowy Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przydomek" ul. Marulewska 7.
  • Harmonogram:
   • 11:00 – 11:15 powitanie gości przez kierownika Inspektoratu ZUS w Inowrocławiu oraz kierownika Klubu KSM Przydomek, prezentacja prelegentów (Komenda Powiatowa Policji, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Inowrocław, Sanepid) oraz stanowisk informacyjnych: ZUS, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Centrum Informacji Senioralnej
   • 11:15 –11:45 „Bezpieczny Senior” – Wykład Policji
   • 11:45 – 12:15 prelekcja oraz prezentacja „ABC zbieracza grzybów” i „Szczepienia ochronne” – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu
   • 12:15 – 12:45 przerwa i drobny poczęstunek
   • 12:45 – 13:15 pogadanka na temat „Nie daj się cukrzycy” – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
   • 13:15 – 14:00 wykład ZUS
   • 14:00 zakończenie.
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Centrum Informacji Senioralnej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/Inowrocław, firma PER Optyk.
  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Bydgoszcz, Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki ul. Królowej Jadwigi 14.
  • Harmonogram:
   • 10:00 – 10:15 Powitanie gości przez dyrektora Oddziału ZUS i przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, prezentacja: stanowisk informacyjnych (ZUS, Urząd Miasta w Bydgoszczy, Oddział Kujawsko-Pomorski NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), stoiska Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza z prezentacją własnej twórczości, Stowarzyszenia Różowa Wstążeczka z fantomami do samobadania, Bydgoskiej Kuźni Zdrowia
   • 10:15-10:35 występ młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
   • 10:35-11:05 wykład Policji „Bezpieczny Senior”
   • 11:05-11:20 pogadanka o profilaktyce raka piersi – Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka
   • 11:20-11:40 wykład Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   • 11:40-12:05 występ harcerzy 5 Bydgoskich Drużyn Harcerskich Niezłomni i Burza – pieśni harcerskie, które wszyscy znają pn. „Płonie ognisko i szumią knieje”
   • 12:05-12:30 przerwa i drobny poczęstunek
   • 12:30-13:15 wykład i pokaz slajdów i zdjęć Marka Weckwertha - „Aktywne spędzanie czasu – kajakarstwo w każdym wieku. Poznaj swój kraj.” Marek Weckwerth - dziennikarz „Gazety Pomorskiej"
   • 13:15-13:30 wykład o zdrowiu Bydgoskiej Kuźni Zdrowia – zdrowe żywienie a sprawność przez długie lata
   • 13:30-14:00 wykład ZUS
   • 14:00 zakończenie
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, Policja, NFZ, Urząd Miasta, PFRON, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Tęcza", Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka, Bydgoska Kuźnia Zdrowia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Chorzowie

  • 26 października 2016 r. w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: Oddział ZUZ w Chorzowie, ul. ul. Dąbrowskiego 45.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:10 przywitanie gości - dyrektor Oddziału ZUS, PZERiI
   • 10:10-10:30 prelekcja przedstawiciela Policji – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"
   • 10:30-10:50 prelekcja przedstawiciela UOKiK – „Prawa konsumentów w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa"
   • 10:50-11:20 prelekcja przedstawiciela firmy EMC Sp. z o.o. – „Profilaktyka upadków u osób po 60 roku życia"
   • 11:25 - podziękowania, zakończenie, zaproszenie do zwiedzenia Izby Pamięci i odwiedzenia stoisk eksperckich, poczęstunek
   • stoiska eksperckie: Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, EMC Sp. z o.o., PZERiI, PFRON, NFZ, Chorzowska Akademia Seniora, Miejski Rzecznik Konsumentów w Chorzowie
   • 2 kiermasze rękodzieła i wytworów powstających w ramach WTZ.
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, KMP, UOKiK, EMC Sp. z o.o., NFZ, PFRON, GUTW, Miejski Rzecznik Konsumentów w Chorzowie, Bank Pocztowy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Chrzanowie

  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ul. Sokoła 24.
  • Harmonogram:
   • 09:00 – 9:20 przywitanie, wystąpienie przedstawiciela ZUS i PZERiI, prezentacja stoisk informacyjnych
   • 09:20-09:50 wykład przedstawiciela Oddziału ZUS w Chrzanowie „ZUS dla Seniora”
   • 10:00-10:30 musical członków Uniwersytetu III Wieku
   • 10:30-11:15 wykład Powiatowego Rzecznika Konsumentów „Senior - świadomy konsument”
   • 11:20-11:30 taniec Bollywood członków Uniwersytetu III Wieku
   • 11:30-12:30 prelekcja KPP w Chrzanowie „Bezpieczny Senior”
   • 12:30-12:50 występ artystyczny członków PZERiI w Chrzanowie
   • 12:50-13:00 zakończenie i podziękowania
   • ponadto od 10:00 do 13:00: punkt informacyjny ZUS, NFZ, MOMP, Bank Spółdzielczy; możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przez pielęgniarkę; możliwość uzyskania informacji o możliwościach diagnostycznych zaburzeń słuchu i równowagi oraz pomocy psychologicznej.
  • Zaproszone instytucje: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Bank Pocztowy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, Urząd Miasta Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Częstochowie

  • 18 października w godz. 10:00-12:00.
  • Miejsce: Hala Sportowa w Częstochowie, ul. Żużlowa 4.
  • Harmonogram:
   • 10:00 uroczyste otwarcie „Dnia Seniora”
   • 10:15 prelekcja „ZUS dla Seniora”
   • 10:45 prelekcja Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
   • 11:15 prelekcja Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Częstochowie
   • 11:45 występ zespołu wokalnego „Uniwerek” słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
  • Zaproszone instytucje: Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca w Częstochowie, Komenda Miejskiej Policji w Częstochowie, Miejski Rzecznik Konsumentów w Częstochowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Częstochowie.
  • 26 października.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Kłobucku, ul. ul. Targowa 3a.
  • Wydarzenia: stoiska informacyjne - Narodowego Funduszu Zdrowia, Policji, Rzecznika Konsumentów.
   Na Sali Obsługi Klientów będzie można utworzyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące świadczeń emerytalnych i rentowych.
    

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Elblągu

  • 17 października od godz. 13:00.
  • Miejsce: Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9.
  • Punkt informacyjny ekspertów ZUS z Biura Terenowego w Braniewie, konsultacje z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych.
  • 25 października od godz. 11:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 50.
  • Wydarzenia:
   • panel wykładowy dot. świadczeń emerytalno-rentowych i kanałów komunikacji z Zakładem
   • panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi, także indywidualne
   • stanowisko PUE – zakładanie profili
   • oferty banków
   • panel wykładowy Komendy Powiatowej Policji
   • występ chóru działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
   • wystawa "Aktywny senior" w SOK prac dzieci pracowników inspektoratu.
  • Zaproszone instytucje: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Ostródzie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych ALFA, Komenda Powiatowa Policji, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy.
  • 26 października w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: Oddział w Elblągu, ul. Teatralna 4.
  • Wydarzenia:
   • 10:00-13:00 dyżur ekspertów ZUS oraz zaproszonych instytucji
   • stanowiska Banku Pocztowego i Banku Spółdzielczego
   • 11:00 panel wykładowy „ZUS dla Seniora"
   • wystawa prac podopiecznych Elbląskiego Stowarzyszenia LAZARUS.
  • 26 października od godz. 10:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Iławie, ul. Wiejska 1.
  • Wydarzenia:
   • przywitanie zaproszonych gości przez kierownika Inspektoratu
   • panel wykładowy „ZUS dla Seniora" - prowadzony przez eksperta ZUS
   • wykład przedstawiciela KMP w Iławie
   • panel dyskusyjny - udzielanie odpowiedzi na pytania
   • 10:00-12:00 stanowisko Banku Pocztowego.
  • Zaproszone instytucje: Polski Związek Emerytów i Rencistów, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Iławie, Bank Pocztowy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Gdańsku

  • 25 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: Gdańsk, Dom Technika NOT, ul. Rajska 6.
  • Wydarzenia:
   • 09:00-09:10 powitanie
   • 09:15-11:30 sesja I:
    • „Emerytura... i wszystko jasne” - wykład ZUS
    • „Senior zawsze bezpieczny” – wykład Policji
    • „Tylko echo”- recital Katarzyny Rogalskiej
   • 10:45-11:30 przerwa kawowa, poczęstunek
   • 11:30-13:00 Sesja II:
    • „Świadomy i uważny Senior” – wykład Miejskiego Rzecznika Konsumentów
    • „Jestem aktywny, będę bezpieczny” – prezentacja projektów Centrum Aktywności Seniora
    • „Kasia i my” - recital zespołu estradowego Klubu Seniora przy „Winda" GAK
   • 9:00-13:00 porady i oferty dla Seniorów
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, KW Policji, UOKiK, Miejski Rzecznik Konsumentów z Gdańska,NFZ, PFRON, Gdański Urząd Pracy, MOPR, Centrum Aktywności Seniora z Gdyni, Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Centrum Integracja Gdynia, Bank Pocztowy SA.
  • Wydarzenia w inspektoratach ZUS 26 października:

  miejsce

  godzina

  wydarzenia

  I/Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Tuwima 9

  10.00-11.30

  • 10.00-10.30 wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00 wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 11.00-11.30 wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Gdynia, ul. Władysława IV 24

  09.00-10.30

  • 09.00-09.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 09.30-10.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 10.00-10.30  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Kartuzy, ul. Ceynowy 5

  10.00-11.00

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne

  I/Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9

  11.00-12.30

  • 11.00-11.30  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych

  • 11.30-12.00  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień

  • 12.00-12.30  wykład ZUS "Emerytura... i wszystko jasne"

  I/Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 29 a

  10.00-11.30

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 11.00-11.30  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Malbork, ul. Dworcowa 1B

  10.00-11.30

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 11.00-11.30  wykład ZUS  „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 7

  11.00-12.30

  • 11.00-11.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 11.30-12.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 12.00-12.30  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Puck, ul. E. Orzeszkowej 3

  10.00-11.00

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Starogard Gdański, ul. Piłsudskiego 4

  10.00-11.00

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Sztum, ul. Mickiewicza 34

  10.00-11.00

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Tczew, ul. Jagiellońska 55

  10.00-11.30

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 11.00-11.30  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  I/Wejherowo, ul. Sobieskiego 294

  10.00-11.30

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 11.00-11.30  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

  BT/Sopot, Al. Niepodległości 796

  10.00-11.30

  • 10.00-10.30  wykład przedstawiciela Policji o bezpieczeństwie na co dzień
  • 10.30-11.00  wykład przedstawiciela Banku Pocztowego o bezpieczeństwie transakcji bankowych
  • 11.00-11.30  wykład ZUS „emerytura... i wszystko jasne”

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Gorzowie WIelkopolskim

  • 9 października w godz. 11:0-14:00.
  • Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
  • Zaproszone instytucje: Miejski Rzecznik Konsumentów i Spraw Mieszkańców, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”, Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Gorzowska Rada Seniorów, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Klub „Pogodna Jesień”, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Jaśle

  • 17 października o godz. 16:00.
  • Miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, ul. Profesora Pańki 2.
  • Wydarzenia: Spotkanie z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  W programie: prelekcje „ZUS dla Seniora" - Inspektorat w Brzozowie, „Bezpieczny senior" - Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.
  • 26 października w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18A.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:15 - oficjalne otwarcie Dnia Seniora
   • 10:15-10:30 „ZUS dla Seniora” - Oddział ZUS w Jaśle
   • 10:30-10”45 „Likwidacja barier funkcjonalnych w codziennym życiu” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
   • 10:45-11:00 „Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach polityki senioralnej” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
   • 11:00-11:30 przerwa kawowa
   • 11:30-11:45 „Seniorze - nie daj się oszukiwać” - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jaśle
   • 11:45-12”00 „Bezpieczny Senior” - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
   • 12:00-12:30 pokaz samoobrony
   • 12:30-13:00 panel dyskusyjny.
  • Ponadto:
   • punkt informacyjny Banku Pocztowego
   • pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi - Centrum Medyczne „Medyk”.
  • 26 października w godz. 9:00-11:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5.
  • Wydarzenia: stoiska informacyjne - dyżur ekspertów: NFZ, MOPR, Bank Spółdzielczy.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Sanoku, ul. Konarskiego 20.
  • Wydarzenia: dyżur przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Kielcach

  • 25 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: Kielce, Klub Seniora ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 75.
  • Harmonogram:
   • 9:00-10:00 stanowisko ekspertów ZUS - poradnictwo w zakresie: emerytur, rent, zasiłków; porady Radcy Prawnego
   • 10:00-10:30 ZUS „Jestem na emeryturze i dalej pracuje” - obowiązki i przywileje wynikające z zawarcia umowy. „Fałszywe mejle z ZUS”
   • 10:30-11:00 Komenda Miejska Policji w Kielcach „Oszustwa na policjanta, urzędnika, gazownika itp.”- bezpieczeństwo osób starszych
   • 11:00-11:30 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – „Świadomy konsument”
   • 11:30-12:00 Narodowy Fundusz Zdrowia - sanatoria, zaopatrzenie ortopedyczne, „Leki 75+”
   • 12:00-12:30 MOPR i ZUS Bezpieczny Senior w świecie Internetu
   • 12:30-13:00 stanowisko ekspertów ZUS - poradnictwo w zakresie: emerytur, rent, zasiłków; porady Radcy Prawnego.
  • Zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , Polski Związek Emerytów i Rencistów, Świętokrzyska Rada Seniorów, Komenda Miejska Policji, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Koszalinie

  • 29 października godz. 10:00-12:00.
  • Miejsce: CK 105 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:15 powitanie gości
   • 10:15-10:45 „Bezpieczny Senior” - prelekcja Komendy Miejskiej Policji
   • 10.45-11.10 „Senior konsument” Miejski Rzecznik Konsumentów
   • 11:10-11:25 Teleopieka „Blisko Twoich Bliskich” - Infomedic
   • 11:25-11:40 „Bezpieczne bankowanie” - Bank Pocztowy
   • 11:40-12:00 Zasady udzielania pierwszej pomocy
   • 12:00-13:00 Bar kawowy
  • Równolegle: stanowisko informacyjne ZUS, MOPS, NFZ, Banku Pocztowego, Bank Spółdzielczego, Urzędu Miejskiego
  • Zaproszone instytucje: Policja, Związek Emerytów, MOPS, NFZ, DPS, radca prawny, Urząd Miejski - Rada Seniorów, Miejski Rzecznik Konsumentów, Infomedic, banki.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Krakowie

  • 16 października w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: Kraków, sala konferencyjna, ul. Szlak 65.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:15 otwarcie
   • 10:15-10:35 Seniorze, nie daj się oszukać – elementarne zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym
   • 10:35-11:05 Seniorze, uważaj na umowy zawierane na pokazach
   • 11:35-11:55 zasady bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych Krakowa i okolic
   • 11:55-12:15 spotkanie z Siostrą Anastazją. Co Siostra Anastazja Pustelnik poleca na jesienne dni? Rozmowy na temat przepisów i ciekawostek kulinarnych
   • 12:30-13:00 „Śpikulec” spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej Stowarzyszenia „Lajkonik”
   • 13:00 zakończenie.
  • Stoiska towarzyszące 10.00 - 13.00:
   • Wydawnictwo WAM – prezentacja książek z przepisami Siostry Anastazji – możliwość zakupu książek i uzyskania autografu
   • Konwent Bonifratrów z Krakowa „Produkty Bonifraterskie” – Brat Pio – porady w zakresie ziołolecznictwa i możliwość zakupu produktów bonifraterskich
   • ZUS - porady emerytalne specjalistów.
  • Zaproszone instytucje: PZERiI Kraków, Komenda Wojewódzka Policji, Jerzy Gramatyka Miejski Rzecznik Konsumentów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Legnicy

  • 19 października - Dzienny Dom Pobytu "Senior" w Lubinie - pogadanka ZUS.
  • 23 października - klub seniora w Polkowicach.
  • 25 października - klub seniora w Lwówku Śląskim - pogadanki ZUS.
  • 26 października Dom Dziennego Pobytu "Cicha Przystań" w Głogowie - pogadanka ZUS.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Lublinie

  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Oddział ZUS, ul. T. Zana 36A.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:20 prelekcja PZERI pt. „Rola organizacji pozarządowych i rad seniorów w środowisku społecznym”
   • 10:25-11:00 prelekcja UOKiK (Rzecznik praw Konsumenta) – „Ochrona prawna konsumentów-seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”
   • 11:05-11:25 prelekcja KW Policji pt. „Bezpieczny Senior”
   • 11:30-11:50 prelekcja NFZ – „Darmowe leki 75 plus”
   • 12:00-12:20 Prelekcja ZUS – „ZUS dla seniora”.
  • Dodatkowo:
   • poradnictwo indywidualne dla seniorów
   • stoiska informacyjne zaproszonych instytucji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Oddział ZUS w Łodzi

  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
  • Wydarzenia:
   • 10:00-12:00 w dużej sali obrad:
    • powitanie gości i przedstawienie harmonogramu "Dnia Seniora"
    • rozdanie odznaczeń dla emerytów oraz rencistów (PZERI)
    • występy amatorskich zespołów związkowych
    • wykład nt. „Jak przeliczyć swoją emeryturę i rentę”
   • Poczęstunek
   • 12:00-14:00 targi informacyjne dla Seniorów. Stoiska:
    • ZUS,
    • Miejski Rzecznik Konsumentów - prawa klienta
    • NFZ - sanatoria, sprzęt medyczny
    • Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” - sprawdź ciśnienie i cukier
    • Urząd Miasta Łodzi Oddział ds. Polityki Senioralnej - oferta dla Seniorów w mieście
    • Policja - bądź czujny, złodziej nie śpi
    • Akademia Wschodnich Sztuk Walki w Łodzi - jak się bronić?
    • PZERI
    • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego - pierwsza pomoc
    • Urząd Miasta Łodzi + Fundacja Subvenio - bezpłatne porady prawne dla Seniorów
    • Bank Pocztowy - na koncie wygodniej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Oddział ZUS w Łodzi

  • 26 października w godz. 10:30-15:30.
  • Miejsce: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, sala C.
  • Wydarzenia:
   • wykłady, występy artystyczne, porady ekspertów, wystawy prac oraz bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru.
  • Ramowy program dnia:
   • „Bezpieczeństwo seniorów” Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu,
   • Fitness dla seniorów - Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
   • „Waloryzacja emerytur i rent” Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   • Szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych” Narodowy Fundusz Zdrowia
   • „Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa” Powiatowy Rzecznik Konsumenta
   • „Profilaktyka pożarowa” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
   • Występy zespołów „Akord”, „Apasjonata”.
  • Równolegle w godzinach 10:30-15:30 stanowiska informacyjne: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sieradzu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach, Kluby Seniora przy Spółdzielczym Domu Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu, „Przy Samowarze” i „Dziewiarz”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” (pomiar ciśnienia oraz pomiar poziomu cukru), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Klub „Amazonka”, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Sieradzu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Nowym Sączu

  • 18 października w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: Urząd Miasta w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, sala konferencyjna.
  • Wydarzenia:
   • 10:00 „Historia ubezpieczeń społecznych”, „Srebrna Małopolska”
   • 10:20 Występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku
   • 10:30 ZUS dla Seniora „Czy można podwyższyć emeryturę?”, „Ogólne zasady waloryzacji świadczeń” – wykład
   • 11:00 przerwa na poczęstunek
   • 11:15 „Bezpieczne pieniądze Seniora”, „Lista zasad bezpiecznego Seniora”
   • 11:25 „Oszustom mówimy NIE” - wykład - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
   • 11:50 występ – Studio Piosenki „SEPTYMA” – Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
   • 12:00 Zdrowie Seniora – wykład – Instytut Zdrowia Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
   • 12:50 - zakończenie.
  • Od 12 do 24 października 2018 r. na rynku w Nowym Targu przed Muzeum Podhalańskim - wystawa pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości: „100 lat ubezpieczeń społecznych w Polsce”.
  • Nowy Sącz - Centrum Sądeckiego Seniora 13.30-15.00: dyżur pracowników ZUS. Porady emerytalno-rentowe.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Olsztynie

  • 26 października w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: budynek NOT w Olsztynie, Pl. Konsulatu 1, sala nr 1.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:10 powitanie gości
   • 10:10-10:30 występy artystyczne
   • 10:30-10:50 prelekcja nt. bezpieczeństwa seniorów - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
   • 10:50-11:10 występy artystyczne
   • 11:10-11:30 prelekcja nt. bezpieczeństwa seniorów - UOKiK
   • 11:30-11:50 porady zaproszonych ekspertów (PFRON, NFZ, MOPS), kiermasz prac rękodzielniczych wykonanych przez seniorki, poczęstunek
   • 11:50-12:10 występy artystyczne
   • 12:10-12:30 prelekcja przedstawiciela Banku Pocztowego
   • 12:30-12:50 prelekcja przedstawiciela ZUS
   • 12:50-13:00 zakończenie.
  • Od 22 października do 5 listopada wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu samopomocy przy ul. Królowej Jadwigi w Olsztynie - w holu siedziby Oddziału ZUS w Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 4.
  • 24 października od godz. 10:00.
  • Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Korszach ul. Wolności 5a.
  • Wydarzenia: wykłady i panele dyskusyjne z przedstawicielami ZUS w Kętrzynie, Policji; kiermasze, stoiska informacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych (PCPR w Kętrzynie, PFRON, Dom Pomocy Społecznej, Bank Pocztowy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Opolu

  • 17 października w godz. 10:00-17:00.
  • Miejsce: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Plac Teatralny 12.
  • Zaproszone instytucje: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej - FRDL, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opola, PZERiI, policja, Bank Pocztowy, Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior" w Opolu, kluby seniora z całego województwa.
  • 20 października w godz. 15:00-17.30.
  • Miejsce: Hala sportowa, ul. M.Konopnickiej 17 w Kluczborku.
  • Harmonogram:
   • 15:00-15:10 powitanie
   • 15:10-15:40 program artystyczny przygotowany przez uczniów PSP nr 5 pt. 'Bezpieczny Senior"
   • 15:40-16:00 prelekcja - spotkanie z policjantem
   • 16:00-16:20 przerwa kawowa
   • 16:20-16:50 wykład eksperta ZUS w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych
   • 16:50-17:00 deklamacja wiersza „Żyj naprawdę” - poetka Agnieszka Chrobot
   • 17:00-17:20 porady ekspertów z zaproszonych instytucji
   • 17:20-17:30 zakończenie.
  • 25 października w godz. 10:00-12.30.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Prudniku, ul. Powstańców Śląskich 7 a i b.
  • Harmonogram:
   • 10:00-10:15 powitanie
   • 10:15-11:00 wykład z prezentacją „ZUS dla Seniora”
   • 11:00-11:30 prelekcja Komendy Powiatowej Policji w Prudniku nt. „Bezpieczny senior”
   • 11:30-11:45 przerwa - poczęstunek
   • 11:45-12:15 prelekcja Urzędu Pocztowego/Banku Pocztowego „Aktywny Nestor”
   • 12:15-12:30 zakończenie.
  • Podczas wydarzenia dostępne będą stoiska informacyjne zaproszonych instytucji, przy których będą udzielane indywidualne konsultacje.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

  • 16 października w godz. 11:30-15:00.
  • Miejsce: Ostrów Wielkopolski, Rynek przed Ratuszem Gra Miejska "Dzień Seniora" Aktywnie i Bezpiecznie, rozpoczęcie gry o godzinie 11:30,
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Inspektorat w Kaliszu ul. Konopnickiej 31.
  • Harmonogram:
   • 9:00-13:00 stoiska informacyjne zaproszonych instytucji:  PZERI, Policji, Banku Pocztowego, seminarium - sala szkoleniowa
   • 10:00-10:05 przywitanie gości
   • 10:05-10:20 wystąpienie PZERI
   • 12:20-11:00 wystąpienie KM w Kaliszu „Bezpieczeństwo seniorów”
   • 11:00-11:20 prezentacja Banku Pocztowego
   • 11:20-12:00 pytania do ekspertów.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Inspektorat w Kościanie ul. Kaźmierczaka 31.
  • Harmonogram:
   • 9:00-11:00 dyżur ekspercki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności
   • 11:00-13:00 dyżur ekspercki funkcjonariuszy Policji "Bezpieczny senior"
   • 11:00-13:00 dyżur ekspercki pracowników Banku Pocztowego
   • Prelekcje:
   • 9:00-10:00 „Pierwsza pomoc w pigułce. Bezpieczny dom”, Państwowa Straż Pożarna
   • 10:00-11:00 ZUS dla Seniora.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Inspektorat w Wolsztynie, ul. Poznańska 1.
  • Harmonogram:
   • 10:00-13:00 stoiska eksperckie zaproszonych instytucji PCPR, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Bank Pocztowy Filia w Wolsztynie
  • Prelekcje:
   • 9:30-10:00 prezentacja ZUS dla Seniora
   • 10:00-10:30 wykład na temat bezpieczeństwa Seniorów - KP Policji
   • 10:30-11:00 pierwsza pomoc KP Straży Pożarnej.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Inspektorat w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18.
  • Harmonogram:
   • 10:00-13:00 stoisko informacyjne eksperta ZUS, przedstawiciela Banku Pocztowego
   • prelekcje:
    • 10:00-10:40 „Jak zachować się podczas nagłych zdarzeń medycznych w starszym wieku” - Ratownictwo medyczne
    • 10:45-11:30 „Bezpieczeństwo starszych osób” - Policja
    • 11:40-12:15 „Postępowanie ze sprzętem w gospodarstwie domowym” - Straż Pożarna
   • występy artystyczne dzieci z Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Hałabały.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: Inspektorat ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36.
  • Harmonogram:
   • 10:00-13:00 stoiska informacyjne Policji, Straży Pożarnej, Banku Pocztowego
   • Prelekcje:
    • 10:00-10:50 „Bezpieczny Senior” Komenda Miejska Policji w Lesznie
    • 11:00-11:50 „Bezpieczny Senior” Komenda Państwowej Straży Pożarnej.
  • 26 października w godz. 11:30-13:00.
  • Miejsce: Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie, ul. Wrocławska 12.
  • Harmonogram:
   • 10:00 rozpoczęcie
   • 10:10-10:35 oszustwa na osobach starszych Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
   • 10:35-11:00 „Czad cichy zabójca” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
   • 11:00-11:15 przerwa
   • 11:15-11:40 doradca emerytalny i platforma PUE - Inspektorat ZUS w Jarocinie
   • 11:40-12:00 formy pomocy z opieki społecznej - MGOPS
   • 12:00-12:30 dyskusja
   • 12:30-12:35 zakończenie.
  • 26 października w godz. 9:00-15:00.
  • Miejsce: ZUS Inspektorat w Kępnie, ul. Solidarności 8.
  • Harmonogram:
   • 8:00-15:00 dyżur ekspercki ZUS
   • 9:00-11:00 stoisko informacyjne Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie
   • 11:00-13:00 stoisko informacyjne Banku Pocztowego
   • Prelekcje:
    • I tura: 9:00-9:30 spotkanie z przedstawicielami Policji; 9:30-10:00 prezentacja SBL Kępno; 10:00-11:00 prezentacja ZUS dla Seniora
    • II tura: 11:00-11:30 spotkanie z przedstawicielami Policji; 11:30-12:00 prezentacja Banku Pocztowego; 12:00-13:00 prezentacja ZUS dla Seniora.
  • 26 października w godz. 11:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 10.
  • 11.00-13.00 stoiska informacyjne - Bank Spółdzielczy, Komenda Powiatowa Policji, Bank Pocztowy.
  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: ZUS Biuro Terenowe w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 7.
  • 10.00-14.00 stoiska informacyjne Policja, Bank Pocztowy.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie, ul. Kobierska 5.
  • 9:00-13:00 stoisko informacyjne Policji; 9:00-11:00 stoisko informacyjne Banku Pocztowego; 11:00-13:00 stoisko informacyjne Banku Spółdzielczego.
  • 26 października w godz. 9:00-13:00.
  • Miejsce: ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie, ul. Ogrodowa 3a.
  • 9:00-13:00 stoisko informacyjne Policji; 9:00-11:00 stoisko informacyjne Banku Pocztowego; 11:00-13:00 stoisko informacyjne Banku Spółdzielczego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Pile

  • 24 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Klub Seniora w Pile, Bydgoska 68.
  • Wydarzenia:
   • 11:00-12:00 pokaz sztuki samoobrony (instruktor aikido)
   • 12:10-13:00 porady emerytalne, prezentacja (ZUS).
  • 9 listopada w godz. 10:00-12:00.
  • Miejsce: Centrum Integracji Senioralnej w Czarnkowie, Gębiczyn 24.
  • Wydarzenia:
   • 10:00-11:00 akcja informacyjna Policji „Seniorzy - uwaga na oszustów!”
   • 11:00-12:00 prezentacja, poradnictwo indywidualne.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Płocku

  • 26 października w godz. 9:00-14:00.
  • Miejsce: Oddział ZUS w Płocku, ul. Stanisława Jachowicza 1.
  • Harmonogram:
   • 10.00-10.20 powitanie i otwarcie (PZERiI i ZUS)
   • 10.20-11.00 aktywny Senior to Bezpieczny Senior (Wykład funkcjonariuszy z KM Policji)
   • 11.00-11.40 dostęp do bezpłatnych leków i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny (Wykład NFZ)
   • 11.40-12.10 przerwa
   • 12.10-12.40 film 50-lecie PZERiL Oddziału Okręgowego w Płocku (PZERiI)
   • 12.40-13.20 uważaj Seniorze (Wykład UOKIK – Miejskiego Rzecznika Konsumentów)
   • 13.20-14.00 jak podwyższyć świadczenie (wykład ZUS).
  • 09.00-14.00 prezentacja stoisk informacyjnych i poradniczych: ZUS, NFZ, MOPS, PZERiI, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku (pomiar ciśnienia i cukru), Policja, WTZ, UOKIK.
  • 26 października w godz. 9:00-14:00.
  • Miejsce: Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11.
  • Harmonogram:
   • 10.00-10.20 powitanie i otwarcie (PZERiI i ZUS)
   • 10.20-10.50 ZUS dla Seniora (Wykład ZUS)
   • 10.50-11.10 przerwa
   • 11.10-11.30 usługi świadczone dla Seniorów (Wykład MOPS)
   • 11.30-11.50 występ (Klub Seniora)
   • 11.50-12.20 przerwa
   • 12.20-12.50 występ przedszkolaków
   • 12.50-13.10 wykład (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
   • 13.10-13.30 wykład (Komenda Powiatowa Policji)
   • 13.30-13.50 występ (PZERiI)
  • Prezentacja stoisk informacyjnych i poradniczych: ZUS, NFZ, PCPR, MOP-Klub Seniora, PZERiI, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Czytelnia, Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Ciechanowie (pomiar ciśnienia i cukru), WTZ.
  • 26 października w godz. 10:00-13:00.
  • Miejsce: Sala szkoleniowa w KRUS, ul. dr. A. Kuklińskiego 3.
  • Harmonogram:
   • 10.00-10.30 bezpieczny Senior (wykład funkcjonariuszy z KM Policji)
   • 10.30-11.00 dostęp do bezpłatnych leków i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny (Wykład NFZ)
   • 11.00-11.30 ZUS dla Seniora (Wykład ZUS)
   • 11.30-12.00 prezentacja oferty Uniwersytetu III wieku
   • 12.00-12.30 prezentacja oferty PZERiI
   • 12.30-13.00 prezentacja ofert Klubów Seniora
   • 10.00 - 13.00 prezentacja stoisk informacyjnych i poradniczych: ZUS, NFZ, MOPR (PFRON).

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Oddział ZUS w Poznaniu

  jednostka ZUS data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  I Oddział w Poznaniu 19.10.2018 10.00-17.00 Targi VIVA SENIORZY! Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 POZNAŃ - Pawilon nr 3 Punkt informacyjny z zakresu emerytur i rent, PUEroom  
  I Oddział w Poznaniu 23.10.2018 11.00-13.00 Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 POZNAŃ „Emeryt na etacie” - warsztaty z ekspertem ZUS
  Ekspert ZUS m.in. odpowie na pytania:
  • jakie obowiązki spoczywają na emerytach i rencistach?
  • jakie przychody można osiągnąć bez skutków umniejszenia lub zawieszenia świadczeń?
  • jak przeliczyć emeryturę?
  (obowiązują wcześniejsze zapisy)
   
  I Oddział w Poznaniu 26.10.2018 9.00-14.00 I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 POZNAŃ - sala konferencyjna, II piętro, pok. 219 Kiermasz informacyjny - stoiska informacyjne zaproszonych instutycji Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Państwowa Inspekcja Pracy, Bank Pocztowy, NFZ, PFRON, Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu
  I Oddział w Poznaniu 26.10.2018 10.00-12.00 I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 POZNAŃ - sala konferencyjna, II piętro, pok. 219 Prelekcje
  10.00 Bank Pocztowy „Bezpieczny Polski Bank”
  10.30 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Ochrona praw konsumentów - czyli jak nie dać się oszukać”
  11.00 Państwowa Straż Pożarna „Bezpieczne życie seniora - bezpieczeństwo pożarowe w domu”
  11.30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Waloryzacja emerytur i rent”
  Bank Pocztowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  Inspektorat w Poznaniu 26.10.2018 10.00-12.00 Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 POZNAŃ Stoisko informacyjne Banku Pocztowego (Aktywny Nestor) Bank Pocztowy
  Inspektorat w Poznaniu 26.10.2018 8.00-15.00 Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 POZNAŃ PUEroom  
  Inspektorat w Poznaniu 26.10.2018 8.00-15.00 Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 POZNAŃ Punkt informacyjny z zakresu rent i emerytur „Jak zwiększyć wysokość emerytury”  
  Inspektorat w Poznaniu 26.10.2018 12.00-14.00 Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 POZNAŃ Kiermasz informacyjny „Bezpieczne życie seniorów" Komenda Miejska Policji Poznań Wilda
  Inspektorat w Grodzisku Wlkp. 26.10.2018 10.00-13.00 Inspektorat w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirowa 6, 62-065 GRODZISK WLKP. Kiermasz informacyjny Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Grodziska Wlkp.
  Inspektorat w Grodzisku Wlkp. 29.10.2018 17.00-18.00 Stowarzyszenie „Złota jesień”, ul. Krystyny 30, 62-067 RAKONIEWICE Dyżur eksperta ZUS  
  Inspektorat w Grodzisku Wlkp. 18.10.2018 16.00 Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 GRODZISK WLKP. Punkt Informacyjny na obchodach „Gminnego Dnia  Seniora” organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Burmistrza Grodziska Wlkp. Stowarzyszenia emerytów i rencistów z Gminy Grodzisk Wlkp.
  Inspektorat w Nowym Tomyślu 26.10.2018 12.00 Dom Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8A, 64-300 NOWY TOMYŚL Prezentacja pt. „Ubezpieczenia rentowe i prewencja rentowa”   
  Inspektorat w Szamotułach 26.10.2018 10.00-14.00 Inspektorat w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17, 64-500 SZAMOTUŁY Punkt informacyjny z zakresu świadczeń, PUE-room  
  Inspektorat w Szamotułach 26.10.2019 11.00-12.00 Inspektorat w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17, 64-500 SZAMOTUŁY Prelekcja „Podnoszenie bezpieczeństwa seniorów” Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
  Inspektorat w Szamotułach 26.10.2020 10.00-12.00 Inspektorat w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17, 64-500 SZAMOTUŁY Prezentacja ofert PZERiI Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Inspektorat w Szamotułach 26.10.2018 10.00-12.00 Inspektorat w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17, 64-500 SZAMOTUŁY Punkt informacyjny banków - porady  Banki
  Inspektorat w Międzychodzie 26.10.2018 10.00 Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 MIĘDZYCHÓD - sala sesyjna Policja - Pogadanka i pokaz multimedialny na temat bezpieczeństwa seniorów,
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pogadanka na temat możliwych form wsparcia dla seniorów, które można uzyskać w PCPR,
  ZUS - przedstawienie informacji na temat uprawnień, z których seniorzy mogą korzystać w ZUS
  Burmistrz Międzychodu, Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, PCPR Międzychód
  Inspektorat w Międzychodzie 16.10.2018 11.00 Klub Seniora „Złoty wiek”, ul. Piłsudskiego 45, 64-400 MIĘDZYCHÓD Dyżur eksperta ZUS  

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Oddział ZUS w Poznaniu

  miejscowość data wydarzenia godzina wydarzenia miejsce wydarzenia harmonogram zaproszone instytucje
  Oborniki 26.10.2018 9:00-13:00 Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno 9:00 przywitanie zaproszonych gości
  9:15 Prezentacja na Dzień Seniora
  10:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
   11:00 do 13:00 stolik eksperta - doradca ds. emerytalnych
  Urząd Gminy Rogoźno, Policja, Bank Pocztowy
  Słupca 25.10.2018 17:00-19:30 GOK
  ul. Powstańców Wlkp. 5 62-420 Strzałkowo
  17:00 przywitanie zaproszonych gości
  17:15 Prezentacja na Dzień Seniora
  18:00 Wykład przedstawicieli KRUS
  18:30 wykład przedstawicieli PCPR
  19:00 wykład przedstawicieli Policji
  KRUS, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Słupca 26.10.2018 9:00-13:00 Biuro Terenowe w Słupcy 9:00 wizyta przedstawiciela przychodni medycznej
  10:00 wystawa prac seniorów
  przedstawiciel przychodni medycznej
  Słupca 7.11.2018 10:00-12:00 GOK ul. Powstańców Wlkp.. 5 62-420 Strzałkowo 10:00-12:00 dyżur przedstawicieli ZUS, KRUS, Policji i PCPR KRUS, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Turek 26.10.2018 10:00-12:00 Inspektorat w Turku 10:00 przywitanie zaproszonych gości
  10:15 Prezentacja na Dzień Seniora
  11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
  Policja
  Śrem 26.10.2018 10:00-13:00 Klub Seniora RELAX 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1
  10:00 przywitanie zaproszonych gości
  10:15 Prezentacja na Dzień Seniora
  11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
  Policja, Bank Pocztowy, przedstawiciel sklepu medycznego
  Koło 26.10.2018 10:00-13:00 Dzienny Dom "Senior+" w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-600 Koło 10:00 przywitanie gości
  10:15 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
  10:45 Prezentacja Banku Pocztowego
  11:00 Krótka część artystyczna przygotowana przez Dom Seniora
  11:30 Urząd Miejski w Kole-Prelekcja dotycząca dowodów osobistych
  11:45 Prezentacja ZUS na Dzień Seniora
  10:00-13:00 dyżur doradcy emerytalnego ZUS, dyżur pielęgniarki środowiskowej
  Policja, Bank Pocztowy, Urząd Miejski w Kole
  Września 26.10.2018 10:00-13:00 Inspektorat we Wrześni 10:00 przywitanie zaproszonych gości
  10:15 Prezentacja na Dzień Seniora
  11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
  Policja, Bank Pocztowy
  Konin 26.10.2018 10:00-13:00 Aula PWSZ w Koninie 10:00 przywitanie zaproszonych gości

  10:15 Prezentacja na Dzień Seniora  
  11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
  Uniwersytet II Wieku w Koninie, Centrum Aktywności Seniorów "Tęczowa Gromada" w Starym Mieście, Stowarzyszenie "Razem" w Koninie, Policja, Bank Pocztowy
  Środa Wlkp. 22.10.2018 16:00-18:00 Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. ul. Szpitalna 10 16:00 przywitanie zaproszonych gości 16:15 Prezentacja na Dzień Seniora 17:00 Prezentacja Banku Pocztowego Bank Pocztowy
  Środa Wlkp. 26.10.2018 09:00-15:00 Inspektorat w Środzie Wlkp. 9:00 -11:00 dyżur Policji oraz od 9:00 do 15:00 dyżur Panku Pocztowego Policja, Bank Pocztowy
  Gniezno 26.10.2018 10:00-11:00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 21, Gniezno 10:00 przywitanie gości
  10:05 Wykład Policji dot. bezpieczeństwa seniorów
  10:35 Pokaz samoobrony  w wykonaniu przedstawicieli Policji
  10:45 Informacja Banku Pocztowego - bezpieczne pieniądze
  10:50 Informacja nt. bezpieczeństwa danych w ZUS - Prezentacja na Dzień Seniora
  Policja, Bank Pocztowy
  II Oddział w Poznaniu 15.10.2018 19:00-20:00 Klub Seniora Społeczne Biuro Poselskie Bartłomieja Wróblewskiego, os. Leśne 17 w Koziegłowach dyżur pracownika ZUS   
  II Oddział w Poznaniu 20.10.2018 9:00-18:00 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
  ul. Głogowska 14, Poznań
  Udział w Targach VIVA Seniorzy  
  II Oddział w Poznaniu 26.10.2018 10:00-14:00 II Oddział ZUS w Poznaniu 10:00 - 12:00 dyżur UOKIK w zakresie uprawnień konsumenckich (m.in. zasad odstępowania od zawartych umów, ochrona przed nieuczciwą akwizycją).
  10:00-14:00 Dyżur pracowników Banku Pocztowego
  10:00-14:00 dyżur Banku Pocztowego
  12:00-14:00 Dyżur Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów
  UOKIK, Policja, Bank Pocztowy
  II Oddział w Poznaniu 25.10.2018 16:30 Polski Związek Głuchych ul. Przemysława 45/49, Poznań 16:30 Wykład w Polskim Związku Głuchych ZUS
  II Oddział w Poznaniu 26.10.2018 9:00-12:00 Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 dyżur pracownika ZUS w zakresie: świadomego wyboru momentu przejścia na emeryturę, pomoc w wypełnianiu wniosku o emeryturę, możliwość skorzystania z kalkulatora emerytalnego ZUS
  II Oddział w Poznaniu 5.11.5018 9:00-12:00 Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 dyżur pracownika ZUS w zakresie: informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU), w tym wpływ zgromadzonych składek na wysokość emerytury, usługa doradcy emerytalnego i możliwość skorzystania z kalkulatora emerytalnego, korzyści z wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej, możliwość założenia bezpłatnego konta na Platformie Usług Elektronicznych. ZUS

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Radomiu

  data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  26.10.2018 r. 13.00-15.00 Dom Kultury "IDALIN" Radom, ul. Bluszczowa 4 13.00-13.15 - powitanie gości PZERiI
  13.15-13.40 - występ artystyczny uczniów V LO im. R. Traugutta  w Radomiu Urząd Miasta
  13.40-13.55 - "Siła w Seniorach - przedstawiciel Urzędu Miasta  Narodowy Fundusz Zdrowia
  13.55-14.15 - " Świadomy konsument" - Miejski Rzecznik Konsumenta  Miejski Rzecznik Konsumenta
  14.15-14.30 - "Jak nie dać się oszukać" - Komenda Wojewódzka Policji  Bank Pocztowy
  14.30-14.45 - Jak bezpiecznie posługiwać się "plastikowym pieniądzem - przedstawiciel Banku Pocztowego Komenda Wojewódzka Policji
  14.45-15.00 - "Sposoby na podwyższenie emerytury"- ekspert ZUS V LO im. R. Traugutta w Radomiu
  13.00-15.00 - stoiska informacyjne (UM, NFZ, ZUS, banku Pocztowego)  
  18.10.2018 r. 13.00-15.00 Szydłowiecki Centrum Kultury "Zamek" 13.00-13.15 - powitanie gości Urząd Miasta
  13.15-13.45 -"Bezpieczny Senior w ruchu drogowym" - Komenda Powiatowa Policji Bank Pocztowy
  13.45-14.15 - "Czad - cichy zabójca - zagrożenia pożarowe" - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji
  14.15-14.30 - Jak bezpiecznie posługiwać się "plastikowym pieniądzem" - przedstawiciel Banku Pocztowego  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  14.30-15.00 - "Sposoby na podwyższenie świadczenia" - ekspert ZUS  
  13.00-15.00 - stoiska informacyjne (UM, ZUS, banku Pocztowego)

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Rybniku

  miejscowość data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Rybnik 19 października 2018 r. 10:00 - 14:00 Miejski Dom Kultury w Mikołowie, IV Mikołowski Dzień Seniora Część informacyjna: Miejska Komenda Policji, rzecznik praw konsumenta, NFZ, MOPS, lokalne instytucje zrzeszające i wspierające seniorów
  ZUS - informacje na temat świadczeń emerytalno-rentowych, obecność specjalisty z obsługi prawnej O/Rybnik, kalkulator emerytalny, stoisko PUE, informowanie o świadczeniach krótkoterminowych (zasiłkach),
  Rzecznik Praw Konsumenta - informacje na temat praw konsumenta, zawieranych umów, zwrócenie uwagi starszym osobom na nieuczciwych operatorów telefonów, przedstawicieli firm związanych z dostawami prądu, gazu, itp.
  Policja - porady z zakresu bezpieczeństwa seniorów, ostrzeżenie przez metodami na wnuczka, policjanta, pracownika ZUS, funkcjonariusza policji.
  NFZ - zasady dofinansowania do zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, zasady starania się o pobyt w sanatorium
  Lokalne instytucje skupiające i wspierające seniorów: PZERiI, Uniwersytet III Wieku, stowarzyszenie Batut
  Prawnik
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - formy pomocy dedykowane osobom starszym
  Część artystyczna:
  występy artystyczne dzieci
  pokaz kulinarny
  metamorfozy i jesienny pokaz mody "Stylowy senior"
  biesiada śląska
  Strefa zdrowia i urody:
  dietetyk, rehabilitant, optyk, psycholog, kosmetolog, stylistka
  Poczęstunek

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Rzeszowie

  jednostka ZUS data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Oddział ZUS w Rzeszowie 26.10.2018r. 10:00 - 15:00 Osiedlowy Dom Kultury "Tysiąclecia" RSM
  ul. Kochanowskiego 29, Rzeszów
  10:00 - 10:30   Powitanie gości.
  10:30 - 10:40  "Wszystko o Okręgowym Oddziale Polskiego Związku Emerytów i Rencistów".
  10:40 - 11:10  "Przestępstwa popełniane na szkodę osób starszych"- Komenda Wojewódzka Policji.
  11:10 - 11:45  "Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych"-  Podkarpacki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
  11:45 - 12:00  Przerwa.
  12:00 - 12:30  "Cuda pszczelej apteki"- Koło Pszczelarzy.
  12:30 - 12:45  "Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego"AERO2".
  12:45 - 13:10  "Ochrona praw konsumentów czyli jak nie dać się oszukać"
  - Urząd Ochrony Praw Konsumentów i Klientów.
  13:10 - 13:35  "Jak podwyższyć emeryturę" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  13:35 - 14:05  "W zdrowym ciele, zdrowy duch - dlaczego Nordic Walking ?"- Akademia 50+
  14:05 - 15:00    Występy zespołów:
  "Kaziuki" oraz Senioralna Grupa Artystyczna "Ziemia Podkarpacka z Kolbuszowej".
  10:00 - 14:00    Porady ekspertów: ZUS, NFZ, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy,Okręgowa Izba Radców Prawnych, pomiar cukru i ciśnienia - Przychodnia "Medyk", wystawa rękodzieła artystycznego Seniorów, możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych.
  Komenda Powiatowa Policji
  Narodowy Fundusz Zdrowia
  Okręgowa Izba Radców Prawnych
  Bank Spółdzielczy
  Bank Pocztowy
  Polski Związek Emerytów Rencistów
   i Inwalidów
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Uniwersytet III wieku
  Akademia 50+
  Inspektorat ZUS w Jarosławiu 26.10.2018r. 10:00 - 14:00 Centrum Kultury
  i Promocji w Jarosławiu
  ul. Rynek 5
  10:00  Otwarcie spotkania.
  10:05-10:35 "ZUS dla Seniora".
  10:35-11:00 Zasady bezpieczeństwa osób starszych - KPP.
  11:00-11:25 Prawa konsumenta - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
  11:25-11:45 Ulgi podatkowe dla Seniorów - Urząd Skarbowy w Jarosławiu.
  11:45-12:00 Przerwa.
  12:00-13:50 Występ Stowarzyszenia EM-ART.
  13:50-14:00 Zakończenie spotkania.
  Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Urząd Skarbowy w Jarosławiu
  Stowarzyszenie EM-ART.
  Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu  26.10.2018r. 9:00 - 14:00  1- a część  - Dom Pobytu Dziennego Seniora MOPR
   w Tarnobrzegu
   ul. Kopernika 3
  2- ga część wydarzenia
   - Sala Obsługi Klientów
   Inspektorat w Tarnobrzegu
   ul. Sienkiewicza 145d
  09:00 -10:00 Prezentacja ZUS.
  10:00 -11:00 Policja - program "Bezpieczny Senior".
  11:00 -12:00 Przedstawiciel UOKIK z UM Tarnobrzeg.
  12:00 -12:20 Oferta kół zainteresowań i aktywności PZERiI.
  12:20 -14:00 Panel dyskusyjny otwarty.
  W trakcie wykładów przewidujemy poczęstunek  w formie ciastka do herbaty
   ("Babeczki z piekarni")
  09:00 -14:00  Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu - Sala Obsługi Klientów - stanowiska informacyjne: MOPR, Bank Pocztowy, Wystawa prac plastycznych  WTZ.
  Urząd Miasta
  UOKIK bezpieczne zakupy
  Policja " Bezpieczny Senior"
  ZUS dla Seniora
  MOPR Tarnobrzeg
  Stanowisko Banku Pocztowego
  Oferta dla Seniora  PZERiI Koło Tarnobrzeg
  Inspektorat ZUS w Leżajsku 18.10.2018r. 9.00 - 15.00 Muzeum Ziemi Leżajskiej
  ul. Mickiewicza 20 A, Leżajsk
  10:00 do 10:15 Otwarcie " Dnia Seniora".
  10:15 do 10:45 Wykład ZUS " Reforma orzecznictwa lekarskiego - zmiany w rentach ZUS".
  10:45 do 11:00 Bezpieczne konto dla seniora - Bank Pocztowy.
  11:00 do 11:30 Wykład funkcjonariuszy z KP Policji "Aktywny Senior to Bezpieczny Senior".
  11:30 do 12:00 Wykład  Powiatowego Rzecznika Konsumenta " Seniorze uważaj na nieuczciwych sprzedawców".
  12:00 do 12:15 Przerwa kawowa.
  12:15 do 12:45 Prezentacja oferty PZERi.
  12:45 do 13:15 Prezentacja działalności Klubów Seniora.
  13:15 do 14:00 Występy artystyczne.
  09:00 do 15:00 Prezentacja stoisk informacyjnych:
  1/ZUS poradnictwo emerytalne, zakładanie PUE.
  2/ PZERiI prezentacja oferty związku.
  3/ Inicjatywa Cyber-Senior  - obsługa komputera i internet dla e-seniorów.
  4/ Bank  Pocztowy- aktywny nestor.
  5/ Kluby Seniora.
  6/ Nieodpłatna pomoc prawna - porady dla seniorów.
  Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
  Bank Pocztowy
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów PZERiI
  Kluby Seniorów
  Inspektorat ZUS w Przemyślu 25.10.2018r. 9:30 - 14:00 Gminny Ośrodek Kultury
   w Krasiczynie
  Krasiczyn 180
  09:30 - 14:00  Prezentacja stoisk informacyjnych:
  • ZUS  -  Poradnictwo emerytalne.
  • Policja  - "Ostrożny  Senior".
  • NFZ - Poradnictwo m.in.„Jak wyjechać do sanatorium z NFZ”.
  • GOPS Krasiczyn - Poradnictwo „Formy oraz możliwości uzyskania pomocy dla Seniorów”.
  • Uniwersytet III Wieku - Oferta programowa i możliwości zapisów.
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oferta zajęć dla Seniorów i zapisy.
  • Ratownictwo Medyczne – Pierwsza pomoc
  10:00 – 10:50 Uroczyste rozpoczęcie "Dnia Seniora"
   – występ artystyczny dzieci z GOK z Krasiczyna.
  10:50  11:20   Wykład Przedstawiciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  oraz prezentacja oferty zajęć dla Seniorów i zapisy.
  11:20 - 11:50  Wykład Przedstawiciela Policji -  "Bezpieczny Senior".
  11:50 - 12:20  Wykład Przedstawiciela Uniwersytetu III Wieku w Przemyślu
  – oferta programowa i możliwości zapisów.
  12:20 - 12:50   Przerwa kawowa.
  12:50 - 13:20   Ratownictwo Medyczne – Pierwsza pomoc.
  13:20 - 14:00   Wykład ZUS.
  NFZ
  GOPS Krasiczyn
  Policja
  PZERiI
  Uniwersytet III Wieku
  Inspektorat ZUS w Stalowej Woli 26.10.2018r. 09:00 - 14:00 Inspektorat ZUS Stalowa Wola ul.Popiełuszki 8,
  sala konferencyjna
  pok. 105
  10:00 - Powitanie.
  10:05 - 10:30   Prezentacja funkcjonariuszy Policji - „Nie daj się nabrać na wnuczka
   i na policjanta”- spotkanie z Seniorami.
  10:30 - 11:00   PCPR – podstawowe informacje o turnusach rehabilitacyjnych.
  11:00 - 11:30   Prezentacja  ZUS „Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny – podobieństwa i różnice”.
  11:30 – 12:00  Poczęstunek.
  12:00 – 12:30  „Jak uchronić się przed nieuczciwym sprzedawcą”.
  12:30 – 13:00   Wystąpienie - oferta Związku Seniorów.
  13:00 – 14:00   Dyskusja uczestników, wymiana doświadczeń.
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Komenda Powiatowa Policji
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Starostwo Powiatowe  - Rzecznik Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Przewodniczący Miejskiej Rady  Seniorów
  Inspektorat ZUS w Przeworsku 16.10.2018r. 10:00 - 12:00 Siedziba PZERiI w Przeworsku
  ul. Rynek 1, Przeworsk
  1. Porady emerytalne eksperta ZUS.
  2. Wykład Przedstawiciela Policji  - "Bezpieczeństwa Seniorów".
  Komenda Policji w Przeworsku
  Inspektorat ZUS w Mielcu 26.10.2018r. 10:00 - 13:00 Spółdzielczy Dom Kultury
  ul. Kusocińskiego 13A, Mielec
  10:00 - 10:30  Wykład ZUS.
  10:30 - 11:00  Występ Klubu Seniora.
  11:00 - 11:30  Prezentacja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  11:30 - 12:00  Występ Klubu Seniora.
  12:00 - 12:30  Wykład Policji -"Bezpieczny Senior".
  12:30 - 13:00  Zakończenie.
  PZERiI
  Policja

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Siedlcach

  data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  26.10.2018 r. 9.00-14.00 Oddział ZUS, ul. Browarna 12, Siedlce         Wystąpienie przedstawiciela ZUS Miejski Rzecznik Konsumentów
  Wykład przedstawiciela KMP w Siedlcach MOPR w Siedlcach
  Wykład przedstawiciela Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
  Prezentacja instruktorki fitness nt. zdrowego odżywiania i ćwiczeń seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Wykład Miejskiego Rzecznika Konsumentów  Komenda Miejska Policji w Siedlcach
  Występ artystyczny przedszkolaków Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
    Klub fitness senior
  Równolegle: Miejskie Przedszkole w Siedlcach
  stoisko informacyjne SPZOZ w Siedlcach, pomiar cukru, glukozy SPZOZ w Siedlcach
  stoisko z wyrobami Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
  stoisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
  stoisko informacyjne ZUS  
  stoisko informacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
     
     
     
  26.10.2018 r. 8.00-15.00 Inspektorat w Garwolinie Zorganizowanie wyodrębnionego stanowiska na SOK do dyżurów ekspertów z komórki SER w celu udzielenia odpowiedzi w kwestiach związanych ze świadczeniami wypłacanamy przez ZUS.  
  26.10.2018 r. 8.00-15.00 Inspektorat w Mińsku Mazowieckim Zorganizowanie  stanowiska eksperckiego na którym będą udzielane informacje seniorom.  
  26.10.2018 r. 8.00-15.0 BT w Łosicach Przygotowanie stanowiska na SOK z ulotkami, broszurami i informatorami dedykowanymi "Dniu Seniora". Udzielanie informacji z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych.  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Słupsku

  miejscowość data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Słupsk 26.10.2018 10:00-13:00 Oddział w Słupsku
  Pl. Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk
  10:00 - 10:30  otwarcie  Dnia Seniora - Narodowy Fundusz Zdrowia
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

  - Urząd Miasta w Słupsku

  - Bank Pocztowy
  - Słupska Rada Seniorów
  - Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji
  - Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych
  10:30 - 10:45 prezentacja „Jak nie zostać  oszukanym
  na pracownika ZUS” - Joanna Szewczyk koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
  10:45 – 11:30 prelekcja przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  dotycząca bezpieczeństwa seniorów w życiu codziennym
  11:30 - 12:00 prezentacja „Waloryzacja emerytur i rent” – ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  12:00 – 12:15 występ zespołu wokalnego „WRZOSY” - Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy MOPR w Słupsku
  10:00 – 12:00 dyżur przedstawiciela Banku Pocztowego - możliwość bezpośredniego zapoznania się z zaletami posiadania rachunku bankowego, który umożliwia bezpieczne przechowywanie i dysponowanie własnymi środkami
  10:00 – 13:00 kiermasz wyrobów Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych
  10:00 – 13:00 konsultacje ekspertów z:
  - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Słupska
  - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Słupska
  - Narodowego Funduszu Zdrowia
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  - Dziennego Domu Pomocy Społecznej
  - Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
  - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  13:00 podziękowania i zakończenie " Dnia Seniora"
  Bytów 26.10.2018 10:30-13:30 INSPEKTORAT W BYTOWIE
  ul. Kościuszki 16
  77-100 Bytów
  Inspektorat w Bytowie, sala obsługi klienta: - Środowiskowy Domu Samopomocy w Bytowie

  - Urząd Skarbowy w Bytowie
  - Bank Pocztowy
  - Komenda Powiatowa Policji
  10:30-11:30 Kiermasz prac wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie
  10:00- 11:30 dyżur pracownika Banku Pocztowego
  Inspektorat w Bytowie, sala nr 23 , I piętro:
  11:00 -11: 25 – prelekcja przedstawiciela Policji
  11:30 – 12:25 – prelekcja pracownika  Urzędu Skarbowego w Bytowie w zakresie ulg podatkowych dla Seniorów
  12:30 -13: 30 – prezentacja pracownika ZUS " Waloryzacji emerytur i rent"
  Słupsk 26-28.09.2018 26.09.2018 - 15:00-18:30


  27.09.2018 - 7:00-15:00


  28.09.2018 - 8:00 - 20:30
  Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, stadion 650-lecia, Oddział w ZUS w Słupsku 26.09.2018  
  konferencja "BEZPIECZNY SENIOR" wystąpienia ekspertów i prelekcje dla Seniorów w tym prezentacja rzecznika regionalnego województwa pomorskiego Krzysztofa Cieszyńskiego - Jak nie paść ofiarą oszustwa "na pracownika ZUS"  
  27.09.2018  
  7:00-15:00 okienko w ZUS dla Seniora - porady dla Seniorów w dodatkowo otwartym okienku w Oddziale  
  28.09.2018  
  stadion 650- lecia: strefa ruchu, strefa gastronomiczna
  rozstrzygnięcie konkursów
  Finał Słupskich Dni Seniora
   
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Sosnowcu

  • 26 października w godz. 10:00-14:00.
  • Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas - Humanitas University, ul. Kilińskiego 43.
  • Wydarzenia:
   • 10:00-14:00 prezentacja stoisk informacyjnych w holu przed aulą: ZUS – poradnictwo emerytalne „Jak zwiększyć wysokość emerytury”, PZERiI – prezentacja oferty związku, NFZ – poradnictwo „Jak wyjechać do sanatorium z NFZ”, PFRON – poradnictwo „Jak załatwić dofinansowanie na samochód dla osoby niepełnosprawnej”, Bank pocztowy, oferta Aktywny Nestor, IMPiŚ – pomiar ciśnienia i cukru, Uniwersytet Trzeciego Wieku – oferta programowa, Urząd Miasta – poradnictwo w zakresie wsparcia dla seniorów, ulgi dla seniorów, Szpital Geriatryczny.
  • WYKŁADY OD 10:00 DO 13:20 w auli dla ok. 250 osób.
  • 10:00-10:10 powitanie (Rektor Humanitas, Dyrektor ZUS Oddział w Sosnowcu, Prezydent Miasta)
  • 10:10-10:30 występ seniorów z Uniwersytetu III wieku z Jaworzna – taniec
  • 10:30-11:00 wykład funkcjonariuszy z KM Policji pt. „Aktywny Senior to Bezpieczny Senior”
  • 11:00-11:50 Wykład ZUS „ZUS dla seniora”
  • 11:50-12:20 przerwa – możliwość skorzystania z oferty stoisk
  • 12:20-12:50 wykład Mediateki „Sosnowiec dawniej i dziś”
  • 12:50-13:20 Uniwersytet Trzeciego Wieku – oferta programowa
  • 13:20 zakończenie wydarzenia, konkurs wizytówkowy.
  • Drobny poczęstunek, możliwość skorzystania z oferty stoisk.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Szczecinie

  • Debata "Aktywnie i bezpiecznie" organizowania przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie 16 października 2018 r. w godz. 13.00-15.00
  • Miejsce: Klub 13 Muz w Szczecinie pl. Żołnierza 2
  • Harmonogram:
   • 13.00-13.10 - powitanie i przedstawienie gości, ekspertów oraz planu debaty
   • 13.10-13.20 - wystąpienie Zbigniewa Zalewskiego Dyrektora Oddziału ZUS w Szczecinie oraz Piotra Makucha Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
   • 13.20-13.30 - przedstawienie zagrożeń odnotowywanych przez policję oraz prowadzonych działań profilaktycznych
   • 13.30-14.00 - omówienie przez inne instytucje (ZUS, UOKiK, bank) oszustw stosowanych wobec osób starszych
   • 14.00-14.05 - działania prewencyjne realizowane przez policję i inne instytucje w środowisku lokalnym
   • 14.05-14.50 - dyskusja uczestników debaty
   • 14.50-14.55 - wypełnienie przez uczestników debaty ankiet ewaluacyjnych
   • 14.55-15.00 - podsumowanie i zakończenie debaty.
  • Zaproszone instytucje: PZERiI, NFZ, PFRON, MOPR, Bank Pocztowy, Miejski Rzecznik Konsumentów, Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej", Urząd Miasta Wydział Spraw Społecznych.
  •  W trakcie debaty dostępne będą stoiska  informacyjne ekspertów z ZUS,  NFZ, PFRON, Banku Pocztowego.
  • Spotkanie z seniorami 26 października 2018 r. w godz. 10.00-13.00
  • Miejsce: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 19

  W trakcie spotkania przedstawione zostaną oszustwa stosowane wobec osób starszych, zaprezentowane informacje dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Dyżurować będą eksperci ZUS, Policji, Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Gryfinie.

  • Spotkanie z seniorami 26 października 2018 r. w godz. 12.00-14.00
  • Miejsce: siedziba inspektoratu ZUS przy ul. Składowej 2 w Stargardzie

  Na Sali Obsługi Klientów zorganizowany będzie punkt informacyjny ze stanowiskiem PUE. Obecni także będą przedstawiciele Banku Pocztowego.

  Zapraszamy seniorów 26 października 2018 r. na sale obsługi klientów w siedzibach inspektoratów w:

  • Choszcznie;
  • Gryficach;
  • Łobzie;
  • Myśliborzu,
  • Pyrzycach,
  • Świnoujściu,

  gdzie dostępni będą specjaliści ZUS oraz będzie możliwość założenia profilu PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Tarnowie

  data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  26.10.2016 10.00-13.00 Oddział ZUS w Tarnowie 10.00-10.15  Rozpoczęcie wydarzenia (Dyrektor ZUS w Tarnowie, Władze Miasta Tarnowa) PZERiI, Policja, NFZ, PEFRON, 
  10.15 - 11.00 Aktywny Senior + pokaz (instruktarz) nording walkingu Urząd Miasta, Bank Pocztowy
   11.00 - 11.30 Wykład funkcjonariusza z KM Policji pt. "Aktywny Senior to Bezpieczny Senior Uniwersytet Trzeciego Wieku
  11.30 - 12.00 Porady Rzecznika Praw Konsumenta Rzecznik Praw Konsumenta
  12.00 - 12.30 Prezentacja NFZ - jak wyjechać do sanatorium, refundacja leków Seniorzy Wolontariusze
  12.30 - 13.00 Prelekcja zostań wolontariuszem (spotkanie z seniorami wolontariuszami)  
  Dodatkowo stoika informacyjne: PFRON, eksperci ZUS, Warsztaty Terapii Zajęciowej  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Tomaszów Mazowiecki 23 października 2018 r. 12:00 - 19:00 Miejskie Centrum Kultury, OK Tkacz, ul. Niebrowska 50, Tomaszów Mazowiecki    12:00 - 12:15 powitanie gości, przedstawienie harmonogramu dnia PZERiI
  12:30 - 13:15 - prelekcja UOKiK UOKiK
  13:30 - 14:30 - prelekcja KPP Policji  Policja
  14:30 - 15:00 - przerwa kawowa Bank Pocztowy
  15:00 - 15:30 - prelekcja ZUS Bank Spółdzielczy
  15:50 - 17:00 - występ chóru miejskiego Artis Gaudium  
  17:00 - 19:00 - wieczór poetycki prowadzony przez Klub Literacki Estawella  
  w czasie całego dnia stanowiska poradnictwa indywidualnego  
  Piotrków Trybunalski 26.10.2018 r. 10:00 - 14:00 SOK  stoisko informacyjne dla Seniora - wyjaśnienia PUE, informacja emerytalna  
  Bełchatów 26.10.2018 r. 10:00 - 14:00 SOK  stoisko informacyjne dla Seniora - wyjaśnienia PUE, informacja emerytalna  
  Opoczno 26.10.2018 r. 10:00 - 14:00 SOK  stoisko informacyjne dla Seniora - wyjaśnienia PUE, informacja emerytalna  
  Radomsko 26.10.2018 r. 10:00 - 14:00 SOK  stoisko informacyjne dla Seniora - wyjaśnienia PUE, informacja emerytalna  
  Skierniewice 26.10.2018 r. 10:00 - 14:00 SOK  stoisko informacyjne dla Seniora - wyjaśnienia PUE, informacja emerytalna  
  Rawa Mazowiecka 26.10.2018 r. 10:00 - 14:00 SOK  stoisko informacyjne dla Seniora - wyjaśnienia PUE, informacja emerytalna  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Toruniu

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Toruń 26.10.2018 11:00-14:00 CP Caritas ul. Wyszyńskiego 7/9 11:00-13:00 – stoisko eksperckie ZUS, PFRON, NFZ, PZERiI, Stowarzyszenia ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Konsumentów NFZ, PFRON, PZERiI, Stowarzyszenia ds. Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pocztowy,
  Straż Miejska,
  przewodnik grup turystycznych,
  Rzecznik Konsumentów
  11:00 - prezentacja przedstawiciela Banku Pocztowego, tematyka bezpieczne pieniądze, Pocztowe Konto Aktywny Nestor, dyżur z konsultacjami.  
  12:00 - prezentacja przedstawiciela Straży Miejskiej, bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej, na ulicy, w domu, jak się ochronić przed oszustami, np. „na wnuczka”.   
  13:00 - prelekcja Ewy Bajraszewskiej, przewodnika grup turystycznych nt. miejsc sakralnych – Włochy i Ziemia Święta,   
  11:00 – 13:00 - część artystyczna, wstawki między godz. 11- 13 tj:
  - Prezentacje inspirowane jesienią – wykonawcy: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu.
  - Jesienne piosenki, uczniowie klasy III pod kier, Dobrosławy Baczyńskiej
  - Gorące rytmy samby – uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznego pod kier. Aliny Machala
  - Prace plastyczne na temat „Złotej jesieni” - wykonane pod kier. Aliny Arciszewskiej-Binnebesel
   
   
  Włocławek 10:00 – 13:00 Uniwersytet Trzeciego Wieku – aula, ul. Nowowiejska 25, Włocławek 10:00 – powitanie seniorów i przedstawienie motywu i celu wydarzenia KM Policji, Miejski Rzecznik Konsumentów, MPK, PZERiI
  10:10 – 10:30 – Wykład funkcjonariuszy z KM Policji we Włocławku pt. „Aktywny Senior                       to Bezpieczny Senior”.   
  10:30 – 11:00 – Wykład Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenckich we Włocławku                            pt. „Uważaj seniorze”.  
  11:00 – 11:30 – Wykład ZUS „Reforma orzecznictwa lekarskiego – zmiany w rentach z ZUS”.  
  12:00 – 12:30 – Wykład przedstawiciela MPK pt. „Regulamin przewozów, dostosowanie pojazdów dla niepełnosprawnych seniorów” (na etapie uzgodnień)  
  13:00 – 13:30 –  NFZ „Sanatoria, darmowe leki, zasady dofinansowania sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dl seniora” (na etapie uzgodnień)  
  10:00-13:00 - indywidualne porady zaproszonych ekspertów, prezentacja oferty PZERiI (na etapie uzgodnień), występ artystyczny seniorów, prace plastyczne uczniów szkoły podstawowej „Mój dziadek, babcia na emeryturze”, a także słodki poczęstunek.  
  Grudziądz 10:00 – 12:00 Inspektorat ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39,sala 302 A Wykład z tematyki przeliczanie świadczeń, dodatki do świadczeń, zmiany form przekazywania świadczeń, udzielanie pełnomocnictwa, renta rodzinna  oraz ubezpieczenie zdrowotne.
  Stoisko eksperckie ZUS
   
  Lipno 09:00 – 15:00 Inspektorat ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43 9:00-15:00 – prezentacja stoisk informacyjnych:
  • ZUS – poradnictwo emerytalne,
  • PCPR– porady eksperta,
  • US- porady eksperta,
  • Rzecznika praw konsumenta -porady
  09:30-11:00 wykład ZUS dla Seniora – prezentacja ZUS
  11.00-13.00 – poczęstunek ( słodka niespodzianka), rozmowa przy kawie i herbacie,
  13:00-14:00 - prelekcje
  Urząd Skarbowy
  - PZERiI
  - PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
  - Powiatowy Rzecznik praw konsumenta
  Brodnica 10:00 – 13:00 Sala Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy 10:00 - 13:00 - porady ekspertów PZERiI, Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Aleksandrów Kuj. 09:00 – 15:00 Inspektorat ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a 9:00-15:00 – prezentacja stoisk informacyjnych:
  • ZUS – poradnictwo emerytalne,
  • Przedstawiciel służby zdrowia- porady eksperta
  • PCPR –poradnictwo socjalne
  • US    – poradnictwo podatkowe


  • 09:30-11:00  -   wykład ZUS dla Seniora – prezentacja ZUS
  • 11:00-13:00 -   spotkanie i rozmowa przy kawie i ciastkach
  • 13:00-13:30 -  prelekcja 
   
  Polski Związek Emerytów i Rencistów
  Urząd Skarbowy
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Wałbrzychu

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Oddział w Wałbrzychu 26 października 2018 r. 11:00 - 14:00 budynek ZUS przy pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu Przywitanie gości Policja, Straż Pożarna,Federacja Konsumentów, Bank Pocztowy, PZERiI, Stowarzyszenie Radość Życia, Uniwersytet III wieku, lokalne stowarzyszenia działające na rzecz Seniorów
  Panel wykładowy:  
  1. Prezentacja ZUS
  2. Prelegent, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, "Seniorze bądź ostrożny w rozmowach z nieznajomymi"
  3. Prelegent, ZUS (Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji) - "Jakich e-maili nie należy otwierać. Jak bezpiecznie korzystać z internetu"
  4. Prelegent, Bank Pocztowy - "Pieniądze. Lepiej w banku, niż w domu"
  5. Prelegent, Federacja Konsumentów Oddział w Wałbrzychu - ,,Prawa konsumenta"
  6. Prelegent, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu "Bezpieczeństwo pożarowe w okresie grzewczym"   
  Stoiska informacyjne:
  1. ZUS
  2. Federacja Konsumentów Oddział w Wałbrzychu
  3. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
  4. Bank Pocztowy
  Konkursy z nagrodami, ciekawe wydawnictwa, słodki poczęstunek
  Oddział w Wałbrzychu - Lubań 26 października     2018 r. 11:00 - 14:30 Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice 38 Spotkanie dla Seniorów organizowane przez Inspektorat ZUS w Lubaniu oraz Komendę Powiatową Policji w Lubaniu z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W programie: prelekcje, prezentacje i dyskusja z udziałem organizatorów oraz uczestników spotkania, zaproszonych gości. Stoisko informacyjne ZUS.  
  Oddział w Wałbrzychu - Dzierżoniów 10 października    2018 r. 10:00 - 12:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury ul. Świdnicka 23 Stoisko informacyjno-konsultacyjne na III Dniu Seniora w Dzierżoniowie, organizowanym przez Urząd Miasta Dzierżoniowa, Dzierżoniowską  Radę Seniorów, PZERiI oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.  
  Oddział w Wałbrzychu - Kamienna Góra 26 października    2018 r. 8:00 - 14:00 budynek ZUS przy al. Wojska Polskiego 14 Specjalnie przygotowane na ten dzień stanowisko informacyjne dla seniorów (SOK)  
  Oddział w Wałbrzychu - Kłodzko 26 października    2018 r. przedział godzinowy w ustaleniu budynek ZUS w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 21 1. Spotkanie w z Seniorami należącymi do Klubu Seniora prowadzonego przez Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku.        
  2. Spotkanie oraz szkolenie dla  Seniorów z Policją. Tematem spotkania będzie sposób zachowania się w razie niebezpieczeństwa i innych zagrożeń.
  3.Wystawa ręcznych prac wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością z OPS Podzamek- placówka ZUS w Kłodzku.
   
  Oddział w Wałbrzychu - Nowa Ruda 26 października     2018 r. 8:00 - 14:00 budynek ZUS w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 4 Spotkania z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Całodzienne poradnictwo dla seniorów.  
  Oddział w Wałbrzychu - Jelenia Góra 26 października     2018 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Oddział ZUS w Warszawie

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  I Oddział ZUS w Warszawie 17.10.2018   Siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie Spotkanie zamknięte dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wykład o świadczeniach emerytalno-rentowych i konsultacje z ekspertami ZUS.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Inspektorat Warszawa-Ochota 26.10.2018 10:00-14:00 Sala obsługi klientów Inspektoratu ZUS Warszawa-Ochota
  ul. E. Orzeszkowej 14, Warszawa
  W godz. 10:00-14:00 będzie można skorzystać z punktów konsultacyjnych zaproszonych instytucji:
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy PZERiI
  • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Dzielnicowy Dzielnicy Warszawa-Ochota)
  • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota
  • Rada Seniorów Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
  • Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „OMEGA”
   
  1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy PZERiI

  2. Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

  3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  4. Rada Seniorów Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

  5. Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „OMEGA”
  Inspektorat Warszawa-Żoliborz 26.10.2028 11:00-13:30 Dom Seniora "Piękny Brzeg"
  ul. ks. J. Popiełuszki 16, Warszawa
  Harmonogram dnia:
  • godz. 11:00-11:30 - wykład eksperta emerytalnego ZUS,
  • godz. 11:30-12:15 - prelekcja Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  • godz. 12:15-13:00 - prelekcja przedstawiciela Policji,
  • godz. 13:00-13:30 - występ solisty.

  W godz. 11:00-13:30 będzie można bezpłatnie zmierzyć poziom ciśnienia i cukru we krwi oraz skorzystać z dyżurów:
  • eksperta emerytalnego ZUS (możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS),
  • przedstawiciela PZERiI,
  • Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  • pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  2. Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
  3. Miejski Rzecznik Konsumentów m.st Warszawy
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  5. Dom Seniora "Piękny Brzeg"
  Inspektorat Warszawa-Wola 26.10.2018 10:00-13:00 Sala obsługi klientów Inspektoratu ZUS Warszawa-Wola
  ul. Wrocławska 20, Warszawa
  W godz. 10:00-13:00 będzie można skorzystać z punktu konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Oddział ZUS w Warszawie

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  II Oddział w Warszawie 25 października  11:00 - 13:30 Kino Praha
  ul. Jagiellońska 26; Warszawa
  11:00-11:05 - powitanie
  11:05 - 11:20 - wykład przedstawiciela Rzecznika Praw Konsumenta
  11:20 - 11:30 - prezentacja ZUS dla seniora
  11:30 - 11:40 - odpowiedzi na pytania zebranych
  11:40 - 13:30 - seans filmowy
  - Filmowy Klub Seniora kina    Praha
  - Rzecznik Praw Konsumenta
  26 października 9:00-13:00 Centrum Promocji Kultury
  ul. Podskarbińska 2;
  Warszawa
  9:00-9:30 kawa i herbata
  9:30-9:40 uroczyste otwarcie - pani prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS
  9:40-10:00 wystąpienia honorowych gości
  10:00-10:30 wykład "Aktywny senior to bezpieczny senior" - przedstawiciel Policji
  10:30-11:00 wykład "Seniorze, nie daj się oszukać" - przedstawiciel UOKiK
  11:00-11:30 wykład "ZUS dla Seniora" - przedstawiciel II Oddziału ZUS w Warszawie
  11:30-13:00 indywidualne konsultacje z zakresu świadczeń przysługujących seniorom
  - PZERiI
  - Policja
  - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  - Instytut Transportu Samochodowego
  - Rzecznik Praw Konsumenta

 • Rozwiń menu Zwiń menu III Oddział ZUS w Warszawie

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Inspektorat w Żyrardowie 25 października (czwartek) w godz. 16-18   siedziba „Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka spotkanie informacyjne dla seniorów w siedzibie „Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka”.   
  26 października  godz. 16-18  Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II, Żyrardów Sala Teatralna Spotkanie informacyjne dla seniorów - Bezpieczny  Senior,  Komenda Policji w Żyrardowie
  26 października godz. 8-15  Siedziba inspektoratu ZUS Żyrardów Dodatkowe stanowisko informacyjne doradcy emerytalnego  
  Inspektorat w Sochaczewie  17.10.2018 r.  9:00-12:00  Siedziba inspektoratu ZUS Sochaczew w Inspektoracie w Sochaczewie,  w godz. 9:00-12:00 punkt konsultacyjny dla emerytów  
  22.10.2018 r.  10:00-12:00 siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie, Kramice Miejskie ul. 1 Maja 21 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie- Bezpieczny Senior, wykład i  porady eksperta emerytalnego ZUS Komenda Policji w Żyrardowie
  Inspektorat Pruszków 26.10.2018 r. godz. 13.00 - 15.00 siedziba Inspektoratu (sala konferencyjna EFEKTU Spotkanie pod hasłem „Bezpieczny Senior” – prelekcja + prezentacja multimedialna,  spotkanie seniorów z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Komenda Policji w Pruszkowie
  26.10.2018 r.  9:00-14:00  Siedziba inspektoratu ZUS Pruszków w Inspektoracie w Pruszkowie punkt konsultacyjny dla emerytów  
  Inspektorat Piaseczno 26.10.2018 r. 10:00-13:00 Siedziba inspektoratu ZUS Piaseczno Bezpieczny Senior  prelekcja + prezentacja multimedialna, dyżur  przedstawiciela Policji w Piasecznie oraz pracownika Urzędu Skarbowego w ZUS w celu edukacji oraz działań informacyjno – promocyjnych dotyczących poziomu bezpieczeństwa starszych obywateli.  Komenda Policji w Piasecznie  Urząd Skarbowy w Piasecznie 
  26.10.2018 r.    Siedziba inspektoratu ZUS Piaseczno Dyżur telefoniczny doradcy ds. emerytalnych tel. 22 7571490  
  26.10.2018 r.    Siedziba inspektoratu ZUS Piaseczno Stanowisko eksperckie pracowników ZUS w Starostwie Powiatowym w Piasecznie Starostwo Powiatowe w Piasecznie

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS we Wrocławiu

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Wrocław 26.10.2018 10.00 - 14.00 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, Wrocław;  10:00 – 10:10 Powitanie gości Władze Miasta Wrocławia
  10:15 – 10:30 ZUS dla Seniora  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego
  10:30 – 11:00 Prelekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu  władze i członkowie PZERII
  11.00 - 11.20 Aktywny senior - jak zachować zasady bezpieczeństwa MOPS Wrocław
  11:20 – 11:50 Występ artystyczny chór seniorów Ballada Bank Pocztowy
  12:00 – 12:20 Przerwa kawowa KWP
  12:20 – 12:30 Prelekcja PZERII Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  12:30 – 12:50 Prelekcja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Synexus
  12:50 – 13:10 Wystąpienie Stowarzyszenia Aquila Stowarzyszenie Aquila
  13:10 – 13:30 Konto dla Seniora – wystąpienie przedstawiciela Banku Pocztowego  
  13.30 - 14.00 Występ kabareciku Radosny Senior  
  14.00 Zakończenie spotkania  
  Przez cały czas wydarzenia dostępne będą stoiska: • Przychodnia Synexus - Badanie ciśnienia, cukru, BMI,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – eksperci do spraw emerytalno - rentowych,
  • Stowarzyszenie Aquila - udzielanie Seniorom bezpłatnych porad prawnych,
  • Bank Pocztowy – bezpieczne konto dla Seniora,
  • MOPS – stoisko informacyjne.
   
     
  26.10.2018 9.00-10.30 Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu Świetlica w Jelczu-Laskowicach, ul. Bożka 13 Konsultacje emerytalno-rentowe z ekspertami ZUS dla osób niesłyszących-seniorów oraz dla ich opiekunów  
  26.10.2018 11.00-12.30  Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych  we Wrocławiu Świetlica w Oławie. ul. 11 Listopada 25 Konsultacje emerytalno-rentowe z ekspertami ZUS dla osób niesłyszących-seniorów oraz dla ich opiekunów  
  25.10.2018   Klub Seniora przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, Wrocław, ul. Dubois 11/13 Pogadanka z Seniorami nt.
  • jak bezpiecznie zgłosić zmianę nr rachunku bankowego świadczenia w ZUS,
  • poinformujemy, kiedy można przeliczyć swoje świadczenie emerytalno-rentowe.
  • odpowiemy na pytania seniorów
  • poinformujemy o zaletach posiadania profilu PUE.
   
  03.10.2018 12.00 - 14.00 Klub Seniora przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych "Piast", Wrocław, ul. Rękodzielnicza 1 Pogadanka z Seniorami nt.
  • jak bezpiecznie zgłosić zmianę nr rachunku bankowego świadczenia w ZUS,
  • poinformujemy, kiedy można przeliczyć swoje świadczenie emerytalno-rentowe.
  • odpowiemy na pytania seniorów
  • poinformujemy o zaletach posiadania profilu PUE.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Zabrzu

  ODDZIAŁ data wydarzenia   godzina wydarzenia    miejsce wydarzenia     harmonogram zaproszone instytucje
  Zabrze 26.10.2018 9.00-14.00 siedziba Oddziału ZUS w Zabrzu,
  ul. Szczęść Boże 18
  I. Plan uroczystości odbywającej się w Oddziale ZUS w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18 (sala szkoleniowa)

  PANEL I
  09.00-09.20 Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia (Dyrektor Oddziału ZUS w Zabrzu)
  09.20-09.50 Wykład nt. „Seniorze, nie daj się oszukać” – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zabrzu
  09.50-10.10 Wykład nt. „Bezpieczny Senior w Zabrzu” – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
  10.10-10.25 Wykład nt. „Negatywne skutki samoleczenia” – ekspert Fundacji Ziko dla Zdrowia
  10.25-10.35 Przerwa – 10 minut
  PANEL II
  10.35-11.35 Warsztat praktyczny „Smartfon dla seniora” – nauka podstawowych funkcji smartfona - ekspert Fajna Spółdzielnia Socjalna
  11.35-12.35 Warsztaty manualne „Ogród z krepy” – nauka tworzenia papierowych ozdób – przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Zabrzu
  12.35-12.45 Przerwa – 10 minut
  PANEL III
  12.45-13.30 Blok informacyjny „Jak pomóc starszym osobom niepełnosprawnym” – przedstawiciel ZUS, PFRON, NFZ, UM, MOPR, KZK GOP, PKP
  13.30-14.00 Blok dyskusyjny

  II. Plan wydarzenia w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18 (parter budynku)

  A. Stoiska informacyjne/konsultacje: (godz. 9.00 – 14.00)
  • NFZ,
  • PFRON,
  • Urząd Miejski w Zabrzu,
  • Urząd Skarbowy w Zabrzu,
  • PZERI
  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej REVITAMED w Zabrzu,
  • Progress Fitness w Zabrzu
  • Fajna Spółdzielnia Socjalna
  • Fundacja Ziko dla Zdrowia
  • Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

  B. Stoiska z bezpłatnymi badaniami: (godz. 9.00 - 14.00)
  • Spirometria,
  • Badanie poziomu glukozy we krwi,
  • Badanie poziomu cholesterolu,
  • Badanie smokolizerem,
  •      Porady kardiologiczne,
  • Porady farmaceutyczne,
  • Pomiar ciśnienia,
  • Badanie cery,
  • Badanie wzroku – studio optyczne w Zabrzu,
  • Porady kosmetyczne.
  Komenda Miejska Policji w Zabrzu, Fundacja ZIKO dla Zdrowia, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Fajna Spółdzielnia Socjalna, Miejski Dom Kultury w Zabrzu, Śląski Oddział PFRON w Katowicach, Śląski Oddział NFZ w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu, MOPR w Zabrzu, KZK GOP, PKP w Katowicach, Urząd Skarbowy w Zabrzu, PZERI w Zabrzu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej REVITAMED w Zabrzu, Progress Fitness w Zabrzu, Studio optyczne w Zabrzu

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Zielonej Górze

  ODDZIAŁ data wydarzenia godzina wydarzenia miejsce wydarzenia harmonogram zaproszone instytucje
  Oddział Zielona Góra 8.10.2018 r. godz. 11.00 Sala MCM Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, Plac Powstańców Wielkopolskich 10 Współudział ZUS w XX Lubuskim Tygodniu Seniora  
  Program:
  Uroczyste otwarcie XX Lubuskiego Tygodnia Seniora - 
  Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego
  Wystąpienia zaproszonych gości
  Wykład dr hab. Beaty Trzop, prof. UZ, Dyrektora Instytutu Socjologii
  pt. „Jakość życia Seniora”
  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem
  „Województwo Lubuskie za 100 lat”
  Emisja reportażu pt. „20 lat minęło”
  Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej
  pod dyrekcją Czesława Grabowskiego
  W trakcie uroczystości - Stoisko ZUS - Porady eksperta - doradcy emerytalnego, PUE.
  26.10.2018 08.00-15.00 ZUS Sala Obsługi Klienta
   ul.Kupiecka 65, Zielona Góra
  Dzień Seniora w ZUS
  Porady eksperckie:
  -08.00-15.00 doradca emerytalny ZUS,
  -11.00 do 13.00 porady Policji w zakresie bezpieczeństwa Seniorów,
  -11.00 do 13.00 doradca z Banku Pocztowego,
  -11.00 do 13.00 przedstawiciel PFRON-u,
  -11.00 do 13.00Miejski Rzecznik Konsumentów z UOKiK.
  Poczęstunek
  Policja
  BANK POCZTOWY
  PFRON
  UOKiK
   
  13.11.2018 godz. 16.00 Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku ZUS na Uniwersytecie III Wieku
  Program
  -Powitanie -Roman Śniedziewski Dyrektor Oddziału ZUS w Zielonej Górze
  -UOKiK -  nt. ,,Umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość
  -Wykład dla absolwentów Uniwersytetu III wieku - ekspert ZUS
   

  UOKiK
  Insptektorat Krosno Odrzańskie 26.10.2018 08.00-15.00 ZUS Sala Obsługi Klienta
  ul. Słubicka 1, Krosno Odrzańskie
  Dzień Seniora w ZUS
  1. Porady eksperckie :
  - 08.00-15.00 doradca emerytalny ZUS,
  - 11.00 do 13.00 doradca z Banku Pocztowego.
  2. 10.00 - 13.00 Dyżur telefoniczny "Nabywanie uprawnień do emerytury" nr tel. 68 3838746
  3. 14.00 do 15.00 Prelekcja dla seniorów dotycząca możliwości przeliczania świadczeń w oparciu o aktualne prawo,
  4. 14.00 do 15.00 Występ artystyczny seniorów.
  Poczęstunek
  BANK POCZTOWY
  Uniwersytet Trzeciego Wieku z Krosna Odrzańskiego
  Uniwersytet Trzeciego Wieku z Gubina
  PZERiI z Krosna Odrzańskiego
  Centrum Aktywnego Seniora
  Klub Seniora
  PZERiI z Gubina
  Inspektorat Nowa Sól 26.10.2018 08.00-15.00 ZUS Sala Obsługi Klienta
  ul. Kościuszki 29, Nowa Sól
  Dzień Seniora w ZUS
  Porady eksperckie:
  - 08.00-15.00 doradca emerytalny ZUS,
  - 11.00 do 13.00 doradca z Banku Pocztowego.
  Poczęstunek
  BANK POCZTOWY
  Inspektorat Świebodzin 26.10.2018 08.00-15.00 ZUS Sala Obsługi Klienta
  ul. Sikorskiego 42, Świebodzin
  Dzień Seniora w ZUS
  1. Porady eksperckie ZUS
   - 08.00-15.00 doradca emerytalny ZUS,
  - 11.00 do 13.00 doradca z Banku Pocztowego,
  - 11.00 do 13.00 przedstawiciel z Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Świebodzie.
  2. 11.00 do 13.00  Stanowisko do pomiaru nadciśnienia - pielęgniarka.
  Poczęstunek
  BANK POCZTOWY
  przedstawiciel z Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Świebodzie
  Pielęgniarka środowiskowa
  Inspektorat Żary 26.10.2018 08.00-15.00 ZUS Sala Obsługi Klienta
  ul.Lotników 1, Żary
  Dzień Seniora w ZUS
  Porady eksperckie:
   - 08.00-15.00 doradca emerytalny ZUS,
  -  11.00 do 13.00 doradca z Banku Pocztowego.
  Poczęstunek
  BANK POCZTOWY