Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - Ś

Świadczenie zwolnione od podatku

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – ZFŚS; zwolnienie jest limitowane.

Zobacz także