Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - I

Inwalida wojskowy

Osoba, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu i jest inwalidą, a inwalidztwo powstało podczas odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju lub w ciągu
3 lat od zwolnienia z tej służby, ale w związku z tą służbą.


Zobacz także