Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - J

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku lub choroby zawodowej w szczególnych okolicznościach

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub choroby zawodowej powstałej
w związku z wykonywaniem zajęć lub pracy, których katalog określa ustawa.

Zobacz także