Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - N

Niezrealizowane świadczenia

Niewypłacone świadczenia należne zmarłemu emerytowi/renciście do dnia jego śmierci, które wypłaca się członkom rodziny zmarłego na ich wniosek, zgłoszony w terminie 12 miesięcy od daty śmierci emeryta/rencisty.

Zobacz także