Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - P

Potrącenie ze świadczeń

Potrącenie dokonywane na poczet różnego rodzaju należności, np. nienależnie pobranych świadczeń, należności egzekwowanych na mocy wyroku sądu, alimentów, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej itp.

 


Zobacz także