Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spóldzielnia Samopomoc Chłopska, Kochanowice, ul. Lubliniecka 2 Archiwum Mirex Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa; ul. Okólna 79 C Dokumentacja firmy 992700/611/1362/2015-SAK; UNP: 2024-00049065
Gminna Spółdzielnia w Olsztynie, ul. Kościelna 1 Archiwum Mirex Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa; ul. Okólna 79 C Dokumentacja firmy 992700/611/1362/2015-SAK; UNP: 2024-00049065
Termoizolacja Centrum Spółka z o.o. - Zabrze, ul. Wolności 362 Archiwum Mirex Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa; ul. Okólna 79 C Dokumentacja firmy 992700/611/1362/2015-SAK; UNP: 2024-00049065
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Spółka z o.o. - Łódź, ul. Smutna 28 ( dawne nazwy: Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział w Łodzi; Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział w Łodzi) ARCHIVIA - usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Ludowa 29, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe z lat 1949-2016; listy płac 1980-2016 992700/126/2015-SAK; UNP: 2024 - 00065752
Suprema Spółka z o.o. - Warszawa ul. Świętokrzyska 30/63 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Meraster
GO Sport Polska Spółka z o.o. w likwidacji - Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Milucredit Spółka z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Polcam Spółka z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Słowicza 5 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Polcredit Spółka z o.o. w likwidacji - Warszawa ul Świętokrzyska 30/63 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Uterque Polska Spólka z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Chmielna 69 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Inicjatywa Mocro Spółka z o.o. - Kraków, ul. Emaus 5 Libris Polska Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel. 22 299 70 00 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK; UNP: 2024-00029405
Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów Malwa - Grodzisk Mazowiecki Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1949-2022 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Ludowidz Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1967-2011 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
EXPRESS M Spółka z o.o. - Warszawa, Drzymały 20 Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 199202997 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Ciechanowski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Ciechanów, ul. Niechodzka 14 Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1976-2021 Dokumentacja płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Ojrzeń Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1961-2004 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Grudusk Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1957-2005 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Sochocin Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1960-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Opiniogóra Tabulus Spółka z o.o. - 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Konopnicka 102; www.tabulus.eu 1961-2006 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2024-00063666