Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego w Kielcach Oddział w Pińczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1979-1980; 1983-1990 Dokumentacja osobowa i płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Huta Szkła EDYTA w Parszowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-2009 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Inwalidów NAPRZÓD w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1951-2007 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Arsinverst S.A. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1998-2002 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
PHU POL-KOKS Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1996-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
MUD-DATA Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 2000-2001 Dokumentacja płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
PHU - INA Agnieszka Pękowska-Wargacka - Kielce PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1995-2004 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
PIA Piasecki S.A. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1996-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Busku-Zdroju PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 Brak dokumentacji osobowo-płacowej 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Belsku Dużym koło Grójca PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1971-1999 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Budownictwa UNIBUD LTD w Ostrowcu Świętokszyskim PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
SOLMAT Sp. z o.o. w Mogielnicy PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1991-2008 Dokumentacja osobowo-płacowa -niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
PHU POL-KOKS Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1996-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Mud-Data Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 2000-2001 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
PHU INA Agnieszka Pękowska-Wargacka w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1995-2004 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
PIA Piaski S.A. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1996-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Belsku Dużym koło Grójca PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1971-1999 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Budownictwa UNIBUD LTD w Ostrowcu Świętokrzyskim PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
SOLMAT Sp. z o.o. w Mogielnicy PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1991-1998 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Machnatce koło Grójca PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1969 - 1995 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
ODLEW-STAR Sp. z o.o. w Starachowicach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1978-1998 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Inwalidów Handlowo-Usługowa w Opatowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Ceramika Kopaniny Sp. z o.o. w Kopaninach koło Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1994-2002 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Konecka Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1965 - 1996 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Chęcinach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1968-1994 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
IDAKS Eksport-Imprt S.A. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1997-2005 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Busku-Zdroju PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 brak dokumentacji osobowo-płacowej 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy we Włoszczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1960-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Wytwórczo Usługowa Spółdzielnia Pracy Metal we Włoszczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1953-2002 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne we Włoszczowie z siedzibą w Kurzełowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1967-1998 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Pracy Handlowo-Gospodarcza w Pińczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 195901996 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna ( brak dokumentacji płacowej za lata 1968-1975 i 1978) 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przyszuce PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 196901997 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Przysusze PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1979-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Plennej PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1980-1997 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skokach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1978-1994 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jasieńcu PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1980-1997 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lasochowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1981-1995 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Raczycach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1965-1996 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Strawczynie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1977-2001 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Fabryka Świec i Lampek LUMINO w Wólce Lipowej PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1995-2001 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Zakłady Metalurgiczne ZEMTAL w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 Dokumentacja osobowo niekompletna z lat 1965-1997; Dokumentacja płacowa-niekompletna 1980-1997 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Produkcji Półfabrykatów Budowlanych w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1980-1999 Dokumentacja osobow-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Białogonie koło Kielc PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1987-1998 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Produkcyjno Usługowa Spółdzielnia Pracy w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1955-2001 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przediębiorstwo Zagraniczne w Polsce HEN-Christ Christian Larisch w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1984-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sobkowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1974-1997 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska we Włoszczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1978-2000 Dokumentacja osobowa i płacowa - niekompletna (brak dokumentacji płacowej za lata 1955-1957 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bałtowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1967-2001 Dokumentacja odobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Milk-Pol Sp. z o.o. w Pińczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1990-1994 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Laskowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 2978-2002 dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Laskpol Spółka Akcyjna w Laskowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1992-1996 Dokumentacja osoowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Jędrzejowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1957-1998 Dokumentacja osobowo-płacowa- niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pińczowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1955-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jędrzejowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1955-1999 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Prema Projekt Inwest Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1992-2009 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Motkowicach z siedzibą w Jędrzejowie PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1967-2000 Dokumentacja osobowo-płacowa- niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Kazimierzy Wielkiej PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1968-2018 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
CSK Sp. z o.o. w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1999-2014 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Mateusz Trans Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Genowefa Olczyk w Kielcach PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pałecznicy PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1980-2016 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898