Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
"CEZAR" Tadeusz Parysz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 8 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: (15) 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1994-2008, deklaracje ZUS z lat 1999-2010 992700/6116/18/2012/SAK/6
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Wolność” w Sokołowicach b. pow. Oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 860 1951-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
"DMW" Export-Import Spółka z o.o. w Grzmiącej w upadłości likwidacyjnej/n58-340 Głuszyca/nul. Spółdzielców 1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 50-215 Wrocław, ul. Pomorska 2 /ntel. (71) 328 81 01,/nfax: (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl/n 1992-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2012/SAK
Polsad 3 - Jastrzębie Zdrój; ul. Pszczyńska 416; NIP 633-19-44-531; REGON 273727288 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; tel. 32 4763613, faks 32 7500022, e-mail: maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl Dokumentacja osobowo-płacowa od roku 1998 992700/611/1986/2015; UNP: 2017-00109230
Polsad 2 - Jastrzębie Zdrój; ul. Pszczyńska 416; NIP 633-10-06-815; REGON 273727288 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; tel. 32 4763613, faks 32 7500022, e-mail: maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl 1996 Dokumentacja osobowo-płacowa od roku 1996 992700/611/1986/2015; UNP: 2017-00109230
Polsad - Jastrzębie Zdrój,ul. Pszczyńska 416; NIP 633-001-45; Regon 273342660 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; tel. 32 4763613, faks 32 7500022, e-mail: maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl 1997 Dokumentacja osobowo-płacowa od roku 1997 992700/611/1986/2015; UNP: 2017-00109230
Młyn Uniejowice Spółka z o.o,. w likwidacji/n59-516 Zagrodno/nUniejowice 116/n Archiwum Państwowe we Wrocławiu 50-215 Wrocław, ul. Pomorska 2 /ntel. (71) 328 81 01,/nfax: (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl/n 2003-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2012/SAK
JOKER Mańkowscy, Skorupiński Spółka Jawna/nOs. Władysława Łokietka 6F,/n61-616 Poznań/nPoprzedni adres:/nul. Tomaszewskiego 11/n60-692 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 1991-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
WYMIAR GLASS Spółka z o.o./nul. Orląt Lwowskich 2/n02-495 Warszawa/nZAKŁAD PRODUKCYJNY/n64-605 Wargowo,/nNieczajna/n ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2004-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
Korporacja Budowlana /nPOZNAŃ-PÓŁNOC/nul. Gronowa 22, 61-655 Poznań/nPoprzednie nazwy:/nWPB Warszawa Budowa Poznań -/n1946r.,/nOddział WPB Nr 28 - 1.03.1947-14.02.1952r.,/nZjednoczenie Budownictwa Wojskowego Nr 28 - 15.02.1952-30.06.1958r.,/nPoznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane nr 3 - 1.07.1958-30.06.1978r.,/nKombinat Budowlany Poznań-Północ - 1.07.1978-28.02.1994r. ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 1959-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
P.P.H.U. UNIVERSAL/nDariusz Grządka/nZbrachlin 17a/1/n86-120 Pruszcz ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2008-2009 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
LISSA F.H.-U./nPaulina Kubacka/nul. Solskiego 100/n64-100 Leszno/n ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2008-2009 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
EURO-DAB/nGrządka, Kubacka, Olkowski Spółka Jawna/nul. Solskiego 100,/n64-100 Leszno ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2009-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
VCS Polska Spółka z o.o. w upadłosci likwidacyjnej/n60-104 Poznań; ul. Hallera 6-8 ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2003-2010 osobowo-płacowa 992700/6116/3/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Artykułami Instalacyjnymi M. Podlesiecka, J. Grad Spółka jawna/n35-211 Rzeszów/nul. M. Reja 10 "AR-POS" Spółka z o.o. 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 20F 992700/6116/17/2013/SAK/WJ/1