Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Kółko Rolnicze/nMiędzykółkowa Baza Maszynowa w Moszczance Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1971-1974 992700/610A/12/2012/SAK
Kółko Rolnicze/nMiędzykółkowa Baza Maszynowa w Ligocie Dolnej/nwoj. opolskie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1969-1971,/npłacowa w lat 1969-1971 - niekompletna 992700/610A/12/2012/SAK
Kombinat Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym PONAR-REMO - Warszawa, ul. Mińska 69 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Ekspozytura w Nidzicy ul. Jagiełły 2A, 13-100 Nidzica tel. (89) 625-33-14 dokumentacja 992700/6116/23/2012/SAK
Terenowe Zakłady Spożywcze "KARCZEW" w Karczewie - w chwili upadłości - Zakłady Mięsne "KARCZEW" Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja 992700/6116/23/2012/SAK
STRUXI Spółka z o.o.,/n45-011 Opole,/nul. Młyńska 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2005-2008 osobowo-płacowa 992700/610A/19/2012/SAK
Międzykółkowa Baza Maszynowa Niemysłowice/nwoj. opolskie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl 1971-1973 osobowa 992700/610A/12/2012/SAK
Kółko Rolnicze/nMiędzykółkowa Baza Maszynowa w Czyżowicach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z 1974 roku 992700/610A/12/2012/SAK
Kółko Rolnicze /nMiedzykółkowa Baza Maszynowa w Bogacicy Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1968-1975,/npłacowa z lat 1968-1975 - niekomplenta 992700/610A/19/2012/SAK
HEBERGER POLSKA Spółka z o.o. 47-303 Krapkowice, ul. Polna 21 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 2006-2008,/npłacowa z lat 2006-2008 - niekompletna 992700/610A/19/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 11, 46-050 Tarnów Opolski Archiwa Opolskie Sp. z o.o., 49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2005-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/19/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 2, 46-050 Tarnów Opolski Archiwa Opolskie Sp. z o.o., 49-100 Niemodlin, ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1959-2004, płacowa z lat 1980-2004 992700/610A/19/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szymiszowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl osobowa z lat 1954-1957 992700/610A/19/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Leśnicy, 47-150 Leśnica Archiwa Opolskie Sp. z o.o., 49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail: archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1960-1992, płacowa z lat 1980-1992 992700/610A/19/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Góra Św. Anny Archiwa Opolskie Sp. z o.o., 49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail: archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1950-1972 osobowa 992700/610A/19/2012/SAK
Ceramika OPEX Spółka z o.o./n48-250 Głogówek,/nul. 3 Maja 52 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl 1998-2008 osobowa 992700/610A/19/2012/SAK