Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Usług Transportowych Samopomoc Chłopska - Brzeziny, ul. Berka Joselewicza 4 TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; UNP: 2020-00589905
KELLFRI Sp. z o.o. - Kutno, ul. Sklęczkowska 16 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016; UNP: 2020-00615349
Metal-Mont Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25 Cz.P.B.P Przemysłówka Spółka Akcyjna - Częstochowa , ul. Pułaskie 25 2005-2020 Dokumentacja spółki 992700/611/1849/2020-SAK; UNP: 2020-00583079
GEMA 2000 SERWIS Sp. z o.o. - Swadzim, ul. Poznańska 46 Archiwum-Digitalizacja TERRA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry; tel. 61 810 66 73; fax. 61 810 59 20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 2011-2018 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1233/2015-SAK; UNP: 2020-00573770
GEMA 2000 Sp. z o.o. - Swadzim, ul. Poznańska 46 Archiwum-Digitalizacja TERRA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry; tel. 61 810 66 73; fax. 61 810 59 20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com Dokumentacja osobowa 2020-2017; dokumentacja płacowa: 2004-2012 992700/611/1233/2015-SAK; UNP: 2020-00573770
Thulium Software Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Złotej Jesieni 7 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 2017-2018 Akta osobowe i dokumentacja płacowa 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2020-00573579
Fundacja NOVI - Krosno, ul. Lewakowskiego 3 (ul. Pużaka 37; ul. Kościuszki 49). Uwaga: za wszystkich pracowników Fundacji NOVI złożono 3.04.2020 r. raporty ZUS-RIA. W związku z powyższym złożona dokumentacja osobowo-płacowa posiada 10-letni okres przechowywania upływający 3.04.2030 r. W terminie od 4.04.2030 r. do 3.04.2031 r. przysługuje byłym pracownikom prawo odbioru swoich teczek osobowych. Z dniem 4.04.2031 r. dokumentacja (o ile nie zostanie odebrana) zostaje zniszczona. ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe z lat 2012-2018; Listy płac 2012-2016 oraz 2017-2018 ( po roku 4.04.2031 dokumentacja osobowa zostanie zniszczona - firma złożyła 3.04.2020 raporty ZUS-RIA) 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2020-00573779
Spółka Przedsięborstwo Zaopatrzenia i Handlu Spółdzielnia Osób Prawnych z siedzibą w Warszawie SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy 992700/611/3089/2018; UNP: 2020-00568994
Tellabs Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Bounty Management Services Europe Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Zadumana 11A/4 SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Mazowiecka Higiena Komunalna Spółka z o.o. - Warszawa, al. Wilanowska 89/57 SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer - Warszawa, ul. Michała Oczapowskiego 2/62 SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Fundacja Centrum Dziennikarstwa z siedzibą w Warszawie SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Peats Health Cyber Polska z siedzibą w Warszawie SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
WSI Ivestments Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Gwiaździsta 69F SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja pracownicza /3089/2018; UNP: 2020-00568994
SAS GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy 992700/611/3089/2018; UNP: 2020-00568994
OPSERVICE Ł. Kiniewicz, S. Kulik Spółka Jawna - Opole, ul. Ozimska 4/7 SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Planta Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Nurmiego 23 SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWNOMAL Sp. z o.o. - Osuchów, ul. Grójecka 11 SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja firmy /3089/2018; UNP: 2020-00568994
WSI Capital Sp. z o.o. , sp. k. - Warszawa ul. Gwiaździsta 69 F SYSTEM AD Łupij, Roguski Sp. j., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. 22 618 73 77, e-mail: system@system.waw.pl, www.system.waw.pl Dokumentacja osobowo-płacowa /3089/2018; UNP: 2020-00568994