Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wolborzu, Plac W. Jagiełły 24 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl; www.warszawa.ap.gov.pl 1943-2008 osobowa z lat 1943-2007, płacowa z lat 1956-2006, inna z lat 1997-2008 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845
Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Lututowie, ul. Klonowska 16 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl; www.warszawa.ap.gov.pl 1952-2004 osobowo-płacowa 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845
Kółko Rolnicze w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 17 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2004 osobowa z lat 1993-2004, płacowa z lat 1991-2004 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845, 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych "Budoprojekt" S.A., Głogów, ul. Grodzka 39/1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1956-2009 osobowa z lat 1957-2009, płacowa z lat 1956-2009, inna z lat 1997-2009 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845, 2017-00188672