Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Pakiety Mniejszościowe Spółka z o.o. w likwidacji, 03-839 Warszawa, ul. Grochowska 316/320 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2002-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
MGB METRO Group Buying Polska Spółka z o.o. w likwidacji i Spółka Komandytowa w likwidacji, 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 61 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1997-2009 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Mitsui Plastic Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-863 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2007 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Sepurec Spółka z o.o. w likwidacji,/n20-950 Lublin,/nul. I Armii Wojska Polskiego 3/29 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Hurtowe Centrum Szkła i Ceramiki "Gemma" Spółka z o.o. w likwidacji, /n35-205 Rzeszów,/nul. Wspólna 3 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "PROTHAN" S.A. /n41-400 Mysłowice, ul. Piastowska 14/6 Archiwum Państwowe w Katowicach 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104 Sekretariat tel. (32) 208-78-01 lub -02; Fax: 32 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel. (32) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1988-2008,/npłacowa z lat 1992-2008 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chemoplastpol Spółka z o.o., 31-752 Kraków, ul. Makszyńskiego 17 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2006 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Zakłady Mięsne "ELMEAT" S.A./n82-300 Elbląg, ul. Mazurska 15A Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1949-2007,/nlisty płac z lat 1992-1994 i 1997-2005,/nlisty płac uczniowie z lat 1990-1993, listy płac dodatkowe, jubileuszówki z lat 1990-1994 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
Zakład Przemysłu Odzieżowego "TRUSO"/n82-300 Elbląg, ul. Odzieżowa Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com dokumentacja osobowa 5 osób, wykaz pracowników zwolnionych lata 1948-1977 i 1978-1996, listy płac z roku 1997 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Zakład Handlowy ELZANAS Spółka z o.o. w upadłości/n82-300 Elbląg, ul. Dojazdowa 14 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1996-2005 dokumentacja płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Winiarnia "CRATER" Spółka z o.o./nGrabowo k/Kwidzyna Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1995-2000,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1998-1999,/nlisty płac z lat 1995-1999,/numowy zlecenia z lat 1990-1999,/ndeklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1996-1998 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
TURBO-SERVICE Jacek Bański /n14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 37 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe w tym umowy o dzieło z lat 1997-2002,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1996-2001, 2003-2005,/nlisty płac z lat 1997-2007 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Inżynieryjne KATOWICE Spółka z o.o. w likwidacji, 40-772 Katowice, ul. Nad Strumieniem 3 Archiwum Państwowe w Katowicach 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104 Sekretariat tel. (32) 208-78-01 lub -02; Fax: 32 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel. (32) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl 1996-2012 osobowa 992700/6116/15/2012/SAK/WJ/2
TORIS Spółka z o.o./n14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 23 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1998-2005,/nkartoteki wynagrodzeń i listy płac z lat 2006-2008 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
METOBO Spółka z o.o. Sklepy Sportowe/nWarszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel: (81) 749-65-60,/nfax 81 749-65-61, /ne-mail: emiks@emiks.pl,/nwww.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Geokart Projekt Spółka z o.o., 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 12 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1991-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Szpitalewski Spółka z o.o. w likwidacji,/n47-300 Steblów,/nul. Ligonia 5 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Stocznia Elbląg Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Browarna 83 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1945-2004 akta osobowe z lat 1945-2003, kartoteki wynagrodzeń z lat 1978-2003, karty zasiłkowe z lat 1980-2004, listy płac z lat 1978-2001 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego im. M. Kopernika /n14-530 Frombork Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1954-2006,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1959-2006,/nkarty zasiłkowe z lat 1995-listy płac z lat 1968-2006,/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Schumacher Polska Spółka z o.o./n14-260 Lubawa, ul. Kopernika 67 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe i kartoteki wynagrodzeń z lat 1993-2007,/nlisty płac umowy zlecenia z lat 1993-2006,/numowy o dzieło i zlecenia z lat 1999-2007 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska Malbork Archiwum INWEST-EKO-SYSTEM Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 24i, tel. (55) 641-99-36, fax (55) 648 69 85 akta osobowe z lat 1990-2006, deklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1999-2010, kartoteki zarobkowe z lat 2008-2011, listy płac z lat 1990-2010 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HIT" Elbląg, ul. Grunwaldzka Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com kartoteki zarobkowe i listy płac z 2005 roku 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "NOWAX" /nKwidzyn, ul. Racławicka 15 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe, dokumentacja płacowa, kartoteki zarobkowe, karty zasiłkowe i listy płac z lat 1996-1999/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Zakład Konstrukcji Aluminiowych Spółka z o.o. w likwidacji, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2007 dokumentacja płacowa z lat 1999-2002, osobowa z lat 1999-2000, inna z lat 1999-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji ERGBUD Spółka z o.o. w upadłości, 39-205 Pustków, Pustków 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1963-2005 płacowa z lat 1995-2005, osobowa z lat 1963-2002, inna z lat 1972-2000 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Handlowe AUTEX Spółka z o.o. w upadłości, 39-200 Dębica, ul. Tetmajera 2a Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2005 płacowa z lat 1992-2005, osobowa z lat 1992-2004, inna z lat 1992-2005 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe GRAND w upadłości, 37-100 Łańcut, ul. M.C. Skłodowskiej 13 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1993-2005 osobowo-płacowa i inna 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo Handlowe MODUS Spółka z o.o. w upadłości, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2003 płacowa z 1998 roku, inna z lat 1991-2003 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w upadłości w Wietlinie, 37-543 Laszki, Wietlin 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1960-2000 osobowa 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
SEMAKO-CD LOCUM Sp. z o.o., 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1973-2007 płacowa z lat 1974-2007, osobowa z lat 1973-2007, inna z lat 1993-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Budostal-1 S.A., 30-969 Kraków, Os. Bohaterów Września 80 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1954-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Heimeier Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 02-531 Warszawa, ul. Łowicka 62 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1995-2006 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Bogucki i Kisiel Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST-BUDOWA Spółka jawna w likwidacji/nul. Śląska 8,/n73-110 Stargard Szczeciński Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
JET TOURISTIC POLAND Spółka z o.o. w likwidacji/nAl. Wojska Polskiego 63,/n70-476 Szczecin Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Dolly Spółka z o.o. w likwidacji/nDrzewce 13,/n64-400 Międzychód Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Glasimex Spółka z o.o. w likwidacji/nSmoleń 31,/n73-200 Choszczno Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Telewizja Kablowa - Płońsk Spółka z o.o. w likwidacji,/n09-100 Płońsk,/nul. Zaułek 26 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/12/2012/SAK
Biuro Ochrony "Pogoń" Mateusz Jaszczuk w upadłości likwidacyjnej/n01-913 Warszawa,/nul. Szekspira 4/192 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/12/2012/SAK
KOMO Wojciech Bednarz, Piotr Koperwas, Leszek Bać i wspólnicy Spółka Jawna, 35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 5 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1996-2005 płacowa z lat 1993-2005, osobowa z lat 1993-2005, inna z lat 1996-2005 992700/6116/37/20123/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Budomat 2000 w likwidacji, 34-120 Andrychów, ul. Słowackiego 4A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2001-2003 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Eskorta Spółka z o.o. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 177, 59-301 Lubin Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2008 osobowo-płacowa z lat 1994-2008, inna z lat 2003-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Tandem Serwis Personalny Sp. z o.o. w likwidacji, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 17/1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2006-2010 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Hungerbud Marek Hunger w upadłości likwidacyjnej Siemianowice Śląskie ul. Świerczewskiego 100 Składnica Akt Archipax Spółka z o.o./n42-400 Zawiercie /nul. Żniwna 1A/ntel. 509783648, 503118668/ntel?fax: (32) 6716056 osobowo-płacowa i księgowa 992700/6116/24/2013/SAK-WJ
Stacja Paliw M.S. Górscy Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej/nMikołów ul. M.C. Skłodowskiej Składnica Akt "ARCHIPAX" Spółka z o.o. /n42-400 Zawiercie, /nul. Żniwna 1A /ntel. 509783648, 503118668, tel./Fax.: (32) 671-60-56 osobowo-płacowa i księgowa 992700/6116/6/2013/SAK
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSAGAZ Spółka z o.o., 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 14 A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2007 płacowa z lat 1995-2005, osobowa z lat 1991-2003, inna z lat 1991-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
ŻAGAŃ KONTENERY Spółka z o.o./n68-100 Żagań /nul. Tartakowa 1 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 osobowa z lat 2003-2008,/npłacowa z lat 2002-2009 992700/610A/20/2012/SAK
Zakłady Mięsne WIECZOREK/n14-105 Łukta, ul. Olsztyńska 1A Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1992-2009 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Firma Instalacyjno-Budowlana "STK"/n26-600 Radom/nul. Gębarzewska 21D Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/12/2012/SAK
RESBUD S.A. /n35-206 Rzeszów/nul. Gen. L. Okulickiego 18 Składnica Akt Spółka z o.o. we Wrocławiu/nOddział w Częstochowie/nul. Malownicza 66,/n42-271 Częstochowa osobowo-płacowa 992700/6116/52/2013-SAK
Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Spółdzielcze "Samopomoc Chłopska", 65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41a, Placówki terenowe: WZGS "Samopomoc Chłopska" Zakład inwestycji i Budownictwa w Zielonej Górze, WZGS "SCH" Zakład Usług Socjalnych, WZGS "SCH" Zakład Zmechanizowanego Obrachunku, WZGS "SCH" Terenowy Zespół Lustracji w Zielonej Górze PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o., 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 B-25, B-50 992700/610A/20/2012/SAK
Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A./n65-958 Zielona Góra/nul. Sienkiewicza 9/nPlacówki terenowe: ZEFAM: Szprotawa, Jasień, Kochanowo, Wschowa, Nowa Sół, Żuków, Sława, Zielona Góra PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 B-5, B-10, B-25, B-50 992700/610A/20/2012/SAK
ZHU Spółka z o.o./n66-470 Kostrzyn nad Odrą/nul. Niepodległości 2 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 1989-2002 płacowa 992700/610A/20/2012/SAK
ZEFAM Wschowa Spółka z o.o./n65-958 Zielona Góra/nul. Sienkiewicza 9 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 osobowa z lat 1967-2007,/npłacowa z lat 2001-2006 992700/610A/20/2012/SAK
ZBO BUDOMEX Janusz Zuza/n66-446 Deszczno,/nDeszczno 3b PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 B-5 992700/610A/20/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Domowego ZAMEX/n68-100 Żagań/nul. II Armii Wojska Polskiego 1/nPoprzednio: PREDOM POLAR Wrocław Oddział Żagań, POLAR Żagań PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 B-5, B-10. B-12, B-25, B-50 992700/610A/20/2012/SAK
Zakłady Przemysłu Mięsnego UNI-BUTCHER Spółka z o.o./n96-313 Jaktorów/nul. Gen. Skokowskiego 68 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 1997-2010 osobowa 992700/610A/20/2012/SAK
Zakłady Mechaniczne URSUS Spółka z o.o., 69-200 Sulęcin, ul. Witosa 34 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 osobowa z lat 1951-2001, płacowa z lat 1975-2001 992700/610A/20/2012/SAK
Małopolska Dyrekcja Inwestycji Spółka z o.o., 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 6 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1951-2005 płacowa z lat 1984-2004, osobowa z lat 1951-2003, inna z lat 1985-2005 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
ROMAR s.c., 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 69 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2007 płacowa z lat 1999-2004, osobowa z lat 1999-2003, inna z lat 1999-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakład Nadwozi Chłodniczych IGLOOCAR Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, al. Jana Pawła II 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1959-2006 płacowa z lat 1981-2004, osobowa z lat, inna z lat 1981-2006 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672