Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PRKOP KOMOBEX - Częstochowa , ul. Dekabrystów 41 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1987/2019-SAK; UNP: 2019-00382814
INVAR INTEGRACJE Spółka z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 2001-2007 osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00250278
INVAR ELEKTRONICS Spółka z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 1998-2009 osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00250278
Spółdzielnia Transportu Ogrodniczego - Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Kartoteki wynagrodzeń za lata 1969-1995; listy płac oryginały za lata 1996-2000; listy płac kopie za lata 1969-1989 992700/611/117/2019; UNP:2019-00346336
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji - Solec Kujawski , ul. Bydgoska 4 "DAWART" Spółka z o.o. 85-734 - Bydgoszcz ul. Boczna 2 Akta osobowe i płacowe z lat 1986 - 2019 992700/611/899/2015-SAK; UNP:2019-00311154
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD SAT 2 - Łódź, ul. 11-go Listopada 77/32 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe pracowników, umowy zlecenia z lat 1998-2019; Listy płac z lat 1998-2019 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019:00311177; UNP: 2019-00503990
Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB Spółka Akcyjna - Kutno, ul. Mickiewicza 108; (wcześniejsze nazwy: Zakład Drobiarski w Kutnie; Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Kutnie z siedziną: Kutno, ul. Mickiewicza 70; Oddział Wylęgu Drobiu w Łęczycy - Łęczyca, ul. Mickiewicza 8) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe z lat 1947-2021; dokumentacja płacowa: 1978-2021 992700 611/126/2015-SAK; UNP: 2019-00311177
Przedsiębiorstwo BAKMED Podkorski, Świątek Spółka Jawna - Łódź, ul. Gojawiczyńska 1/3 (wcześniejsza nazwa: Przedsiębiorstwo BAKMED - Spółka Cywilna) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com AKta osobowe z lat 1995-2015; Listy płac, kartoteki wynagrodzeń z lat 1995-2017 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019-0031177
INSTAL Rzeszów Sp. z o.o. w upadłości w Rzeszowie - Rzeszów, ul. Reja 9 (poprzednie nazwy: INSTAL-Rzeszów Zakład Produkcji Zbiorników Sp. z o.o. - Rzeszów, ul. M. Konopnickiej 18 od 2010 do 2012; Instal Rzeszów Sp. z o.o. - od 2012 do 2016) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2010-2017 992700/611/SAK; UNP: 2019 - 00364769
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TARNOKOP S.A. w likwidacji w Tarnowie (poprzednie nazwy: Wytwórnia obcasów i kopyt im. J. Krasickiego w Tarnowie 1958-1977; Zakłady Artykułów Pomocniczych Przemysłu Skórzanego TARNOKOP od 1977-1993; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TARNOKOP S.A. 1993-2008) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1968-2010 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00364769
Płockie Zakłady Drobiarskie SADROB Spółka Akcyjna (przejęte przez Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXRDOB S.A.) - Płock, ul. Bielska 57 ( wcześniejsze nazwy: Zakład Jajczarsko-Drobiarski w Płocku i Zakład Transportu W Płocku; Oddziału: Zakład Wylęgu Drobiu w Sierpcu; Zakład Wylęgu Drobiu w Gostyniu ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 992700/611/126/2015-SAK;UNP: 2019-00311177
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTERM Sp. z oo. w likwidacji - Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2327/2016-SAK; UNP:2019-00336137
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Ostrowie Wielkopolskim w likwidacji - Ostrów Wielkopolski, ul. Wiejska 2 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
STATESTRONG Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Warszwa, u. Farbiarska 22 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja kadrowo-płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
Przedsiębiorstwo Izoterma Sp. z o.o. w likwidacj z siedzibą w Jeleniej Górze - Jelenia Góra, ul. Wyspiańskiego 57 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja kadrowo płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
Dziecięce Centrum Edukacyjno-Sportowe Tomaszewski Bohdan w upadłości likwidacyjnej - Wrocław, ul. Przyjaźni 38 a Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja kadrowo-płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
Magic Movies Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Wielicka 38/57 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 2002-2007 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2002-2007 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019-00285143
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Lublin EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2010-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Bookland.net Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2005-2017 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - Hrubieszów EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1996-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
EUROCOR Polska Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2007-2013 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
TMP Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2013-2014 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodnictwa i Szkółkarstwa - Ożarów Mazowiecki EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2007-2015 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat:2009-2016 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Drukarnia PEKTOR - Lublin EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1977-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
BPHU Spółdzielnia Pracy - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl dokumentacja z lat 1972-1979 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Spółdzielnia Pracy Nowość - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1972-2000 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Przedsiębiorstwo ARMEX Sp. z o.o. - Lublin EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2017-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Walter RAU Polska Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2003-2013 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Laser Insuranca Polska Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2014-2017 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
VIKING Ltd Sp. z o.o. - Mińska Mazowiecki EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1992-2009 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
NXP Semiconductors Poland Sp. z o.o - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2005-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
SPF Polska Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1991-2017 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Miastoprojekt Lublin Sp. z o.o. - Lublin EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumetacja z lat 1974-2010 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
WPHU WOFAM - Biłgoraj EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2007-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
ESENCE System Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2014-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Zakład Remontowo-Budowlany - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1980-1992 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
FRIGO Mobili Sp. z o.o - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z roku 2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Zakłady Przemysłu Spożywczego CRH SMAKOL - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1999-2006 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Profit Dystrybucja - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2004-2011 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
ZPHU FOREST Wiesław Chmiel - Biłgoraj EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1997-2019 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Sweet Hormony Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2005-2013 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
PPHU Sygocki - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2002-2019 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Firma Handlowa BUMI - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2010-2013 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
COOKIES Factory Sp. z o.o. - Parczew EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2006-2013 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RETTINGER s.c. w upadłości likwidacyjnej - Sanok, ul. Kościuszki 10 (poprzednie nazwy: Sklep RTV ASTOR Hurt-Detal - Sanok, ul. Kościuszki 10; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RETTINGER spółka cywilna - Sanok, ul. Kościuszki 10) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00270182
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RETTINGER spółka cywilna - Sanok, ul. Kościuszki 10 Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00270182
Sklep RTV ASTOR Hurt-Detal - Sanok, ul. Kościuszki 10 Składnica Akt "KLE" Spółka z o.o., ul. Jagiełły 8, 38-200 Jasło, tel. 606-315-603, 882-053-024; 13 448 02 02; biuro@skladnicaaktkle.pl; www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00270182
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RETTINGER s.c. w upadłości likwidacyjnej - Sanok, ul. Kościuszki 10 Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2016 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00270182
POLSIENA Sp. z o.o. - Tuszów Narodowy, ul. Czajkowa 27 AR-POS Sp. z o.o. - Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 20 F 1994-2015 Dokumenyacja z lat 1994-2015 992700/611/962/2015-SAK; UNP: 2019-0056839
Waryński Toruń Sp z o.o. - Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 89 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 1969-2017 Dokumentacja płacowa: 1975-2017; 992700/611/62/2015-SAK; UNP:2019-00246859
XYZ PRINTING NETHERLANDS B.V.Sp. z o. o. - Trasa Północna 16c PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 1998-2018 Dokumentacja osobowa i płacowa lat 1998-2018 992700/611/62/2015-SAK; UNP:2019-00246859
Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Radomiu MZRM ARCH-GEO-BUD S.A. - Radom, Plac Jagieloński 16 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/627/2017-SAK; UNP: 2019-243868
Miejski Zarząd Rozwoju Miasta Arch-GEO-BUD S.A w Radomiu - Radom, ul. Kaszubska 2 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/627/2017-SAK; UNP: 2019-243868
Port Lotniczy RADOM S.A. w upadłości z siedzibą w Radomiu - Radom, ul. Kaszubska 2 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Akta osobowe: 1990 - 2018; Akta płacowe: 1990-2018 992700/611/627/2017-SAK; UNP: 2019-243868
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w likwidacji - Gołymin, ul. Szosy Ciechanowskiej 14A Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Akta osobowe:1945-2018; Akta płacowe: 1968-2018 992700/611/627/2017-SAK; UNP: 2019-243868
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gołominie w likwidacji - Gołymin-Ośrodek Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Akta osobowe: 1972-2018; akta płacowe: 1978-2018 992700/611/627/2017-SAK; UNP: 2019-243868
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLNIK w likwidocji - Płock, ul. Bielska 61 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Akta osobowe: 1968-2018; Akta płacowe: 1975-1992 992700/611/627/2017-SAK; UNP: 2019-243868
Zakład Robót Inżynieryjnych i Rekultywacji - GWAREK Spółka Jawna - Sosnowiec, ul. Gwiezdna 1 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; UNP: 2019-00055070
ERG-PROFIL Sp. z o.o. - Czeladź, ul. Nowopogońska 48 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; UNP: 2019-00055070