Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Konfekcji Technicznej "POLNAM" S.A., Częstochowa Archiwum Państwowe w Częstochowie; ul. Rejtana 13, 42-202 Częstochowa, tel./fax (0-34) 36 38 231; 36 38 931;e-mail:archiwum@archiwum.czestochowa.um.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1948-2005, dokumentacja płacowa z lat 1978-2005 SEke 70-142/03
Energopol-Trade-Centrum Sp. z o.o. w likwidacji, 02-800 Warszawa, ul. Osmańska 5 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1995-2005 dokumentacja osobowa z lat 1995-2005, dokumentacja płacowa z lat 1995-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Plasto Sp. z o.o. , 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 227 D Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1997-2004 dokumentacja osobowa z lat 1998-2004, dokumentacja płacowa z lat 1997-2004 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "ANTO-MOT" S.A. z siedzibą w Antoninie, 05-503 Głosków, ul. Masztowa 65 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2005 dokumentacja osobowa z lat 1990-2005, dokumentacja płacowa z lat 1991-2005 SEke 619A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.W. ELTON S.A. w likwidacji, 85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 37 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1962-2001 dokumentacja osobowa z lat 1962-2001, dokumentacja płacowa z lat 1987-2001 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Nr 2 S.A. (w tym: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane POŁUDNIE), 70-661 Szczecin, ul. Gdańska 13 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1964-2008 dokumentacja osobowa z lat 1964-2007, dokumentacja płacowa z lat 1973-2008 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Urząd Dzielnicy Praga Południe Gminy Warszawa-Centrum,Warszawa ul. Grochowska Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa z lat 1912-1959 SEke 70-97/03
STOEN S.A, Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa z lat 1940-1996 SEke 70-97/03