Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Wydobywczy Surowców Mineralnych "JADWIGA", 41-808 Zabrze ul.Szybowa 2 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, 41-219 Sosnowiec,ul. Kosynierów 44 dokumentacja osobowa z lat 1950-2004 992700/610A/2/2012/SAK
"HERMASTER" Spółka z o.o./nAl. Wspólna 40/n61-479 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2007-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/25/2011/SAK
MCA Restaurants Spółka z o.o./n61-809 Poznań/nul. św. Marcin 80/82 ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 1994-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/25/2011/SAK
Spółdzielnia Rzemieślnicza Motousługa, 02-626 Warszawa, Al. Niepodległości 107/109 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1962-2001 osobowa z lat 1962-2001, płacowa z lat 1971-1999 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Kopalnia Węgla Kamiennego "BOBREK", KWK "Miechowice", KWK "BOBREK-Miechowice", Bytom ul. Racjonalizatorów Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, 41-219 Sosnowiec,ul. Kosynierów 44 dokumentacja osobowa z lat 1950-2002 992700/610A/2/2012/SAK
Drobiarstwo Produkcja - Usługi - Handel L.St.Flak S.C 43-514 Kanów ArchiDos S.A , ul. Niedźwiedzia 10, 41-501 Chorzów; e-mail: cda@archidos.pl; tel. 32 721 99 12, fax 32 355 68 70 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2003 992700/611/513/2017-SAK; UNP: 2017-00054755
HER Spółka /n61-655 Poznań/nul. Gronowa 22/n ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2010-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/25/2011/SAK
Kopalnia Węgla Kamiennego "GRODZIEC", Będzin ul. Barlickiego 26 Kopalnia Węgla Kamiennego "Grodziec-Paryż, ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin, tel 760-23-76 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1950-2003 992700/610/27/2009/SEke