Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Pracy Handlu i Usług Techniczno-Materiałowych oraz Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska -Zarząd Zaopatrzenia Technicznego i Materiałowego Łódź ul. Sienkiewicza Archiwum Państwowe w Łodzi, Pl. Wolności 1, 91-415 Łódź; tel. 632 62 01, 632 02 02, tel./fax.632 02 11 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1953-2005 SEke 610-20/03
Spółdzielnia Produkcji Rolnej, 95-030 Rzgów - Kalino 67 Archiwum Państwowe w Łodzi, Sekcja Dokumentacji Niearchiwalnej w Pabianicach, ul. Gdańska 6; 95-200 PABIANICE dokumentacja osobowsa i płacowa z lat 1990--2005 SEke 610-20/03
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TENIGAL" PP, Pabianice ul. Kapliczna 22/24 Archiwum Państwowe w Łodzi, Pl. Wolności 1, 91-415 Łódź; tel. 632 62 01, 632 02 02, tel./fax.632 02 11 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1967-2005 SEke 610-20/03
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych "TELWRO" S.A., Wrocław ul Buforowa 4 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 50-215 Wrocław ul.Pomorska 2 ;tel.328-81-01 email:wroclaw@ap.wroc.pl dokumentacja osobowa z lat 1955-2005, dokumentacja płacowa z lat 1980-2005 SEke 610-39/03
Kółko Rolnicze w Uciechowie, Dzierżoniów ul. Piastowska 29 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 50-215 Wrocław ul.Pomorska 2; tel.328-81-01 email:wroclaw@ap.wroc.pl dokumentacja osobowa z lat 1965-2002 SEke 610-39/03
Przedsiębiorstwo "NORTEN" Sp. z o.o., Wrocław ul. Ostrowskiego 30 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 50-215 Wrocław ul.Pomorska 2; tel.328-81-01 email:wroclaw@ap.wroc.pl dokumentacja osobowa z lat 1992-2005, dokumentacja płacowa z lat 1998 - 2005 SEke 610-39/03
P.P.SPIN Sp. z o.o., /nwcześniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjne "INTECH", Lublin/nul.Krzemionki 7 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp.z o.o, 21-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. (0-81) 880 51 62; tel/fax 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1987-2005 SEke 610A-8/04
D.U.FOR-MET Sop. z o.o., Lublin/nul. Mełgiewska 7/9 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp.z o.o, 21-122 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. (0-81) 880 51 62; tel/fax 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2005 SEke 610A-8/04