Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

W Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 nie prowadzimy bezpośredniej obsługi klientów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej lub do odwiedzenia naszych placówek

Nr centrali telefonicznej: (22) 667 10 00

Numer kierunkowy do Warszawy: (22)

Nazwa

Telefon

Fax

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa 667 26 60,
27 60
667 26 62
Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów 667 26 55,
27 55
667 26 57
Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów 667 26 65,
27 65
667 26 67
Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych 667 26 70 667 26 72
Biuro Prasowe 667 13 75 667 13 65
Biuro Rady Nadzorczej 667 25 78 667 25 79
Departament Administracyjny 667 14 10 667 14 25
Departament Aplikacji Autorskich 667 23 55 667 23 33
Departament Audytu 667 16 15 667 16 11
Departament Eksploatacji Aplikacji 667 23 56 667 23 33
Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej 667 22 11 667 22 30
Departament Finansów Funduszy 667 12 85,
12 88
667 12 95
Departament Finansów Zakładu 667 12 07,
12 06
667 12 32
Departament Kontroli Płatników Składek 667 10 53 667 10 70
Departament Kontroli Wewnętrznej 667 19 75 667 19 85
Departament Kontrolingu 667 13 95 667 13 85
Departament Legislacyjno-Prawny 667 17 46 
667 13 74
667 17 55
Departament Obsługi Klientów 667 21 41 667 21 55
Departament Orzecznictwa Lekarskiego 667 16 31 667 16 50
Departament Prewencji i Rehabilitacji 667 10 15 667 10 30, 10 50
Departament Realizacji Dochodów 667 11 22,
11 23
667 11 35
Departament Rent Zagranicznych 667 26 20,
26 21
667 26 25
Departament Rozwoju Usług IT 667 21 35 667 21 55
Departament Spraw Pracowniczych 667 15 52,
15 65
667 15 90
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych 667 17 81 667 17 85
Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych 667 18 04,
18 34
667 18 50,
18 60
Departament Ubezpieczeń i Składek 667 10 77 667 10 88
Departament Współpracy Międzynarodowej 667 17 71 667 17 65
Departament Zamówień Publicznych 667 17 04,
17 03
667 17 33,
17 36
Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 667 13 19 667 13 35
Departament Zarządzania Nieruchomościami 667 19 45,
19 49
667 19 35
Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi 667 21 05 667 21 20
Departament Zarządzania Usługami 667 22 45 667 23 15
Departament Zasiłków 667 19 05 667 19 25
Biuro Poligrafii 810 87 21 w. 107           810 30 01 w. 162, 810 22 00
Sekretariat Dyrektora Gabinetu Prezesa 667 13 55,
13 45
667 13 65