wnioski o emerytury i renty z zastosowaniem umów bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym

wnioski o emerytury i renty z zastosowaniem umów bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym

JRUM współpracujące z właściwymi instytucjami innych państw przy rozpatrywaniu wniosków emerytalno-rentowych na podstawie umów bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym:

 

- właściwa w odniesieniu do osób:

Lp.

Jednostka organizacyjna ZUS rozpatrująca wnioski o emerytury i renty podlegające koordynacji umownej

posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:

albo

zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne w:

1.

I Oddział ZUS w Warszawie 
Wydział Realizacji 
Umów Międzynarodowych 


ul. Senatorska 6/8
01-949 Warszawa 
telefony: 
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Serbia
Czarnogóra
USA

2.

I Oddział ZUS w Łodzi 
Wydział Realizacji 
Umów Międzynarodowych 

ul. Zamenhofa 2 
90-431 Łódź 
telefony: 
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Kanada
Korea Płd.

3.

Oddział ZUS w Nowym Sączu 
Wydział Realizacji 
Umów Międzynarodowych

ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz
telefony: 
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Australia

 4.

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji 
Umów Międzynarodowych

ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
telefony: 
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Ukraina
Mołdawia

 

Redakcja: Departament Rent Zagranicznych