wnioski o swiadczenia przedemerytalne podlegajace koordynacji UE

Wykaz wyznaczonych przez Prezesa ZUS jednostek organizacyjnych realizujących umowy międzynarodowe (komórki RUM)

 

Lp.

Jednostka organizacyjna ZUS rozpatrująca wnioski o emerytury i renty podlegające koordynacji unijnej

- właściwa w odniesieniu do osób: posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:

albo

zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:

 

1.

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Cypr
Grecja 
Malta  
Włochy

 

2.

Oddział ZUS w Nowym Sączu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Czechy
Słowacja

 

3.

Oddział ZUS w Tarnowie Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

 

 

Austria
Lichtenstein
Słowenia
Węgry
Szwajcaria

 

4.

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Niemcy

 

5.

Oddział ZUS w Szczecinie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

u. Andre Citroena 2
70-772 Szczecin
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Adres do korespondencji:
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja

 

6.

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Belgia
Bułgaria

Chorwacja
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Rumunia

 

 

7.

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych

Al. Piłsudskiego 69

35-075 Rzeszów
telefony:  
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Hiszpania

Portugalia

 

8.

 

Oddział ZUS w Gdańsku

Wydział Realizacji

Umów międzynarodowych

Ul. Chmielna 27/33

80-748 Gdańsk

telefony:

(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

 

 

Wielka Brytania (od 1.10.2015 r.)

 

 

Redakcja: Departament Rent Zagranicznych